Digitale Strategie, 4 lessen uit de praktijk

Digitale Strategie, 4 lessen uit de praktijk

Uit een recent onderzoek onder directeuren, CEO’s en senior executives blijkt dat de digitale transformatie van hun organisatie dé prioriteit is. Toch worden 70% van alle digitale transformatie doelstellingen niet behaald. Hierdoor gaan er miljoenen euro’s verloren. Dit brengt ons tot de vraag: waarom lopen zoveel organisaties vast in hun digitale transformatieproces en wat kan jij hiervan leren?

Het probleem is dat de meeste bedrijven zich op de oppervlakte focussen: ze leven Agile, werken vanaf een backlog en Henk van IT heeft ineens een Black Belt. Ondertussen wordt er nooit gekeken naar aanpassingen in het primaire proces.

Wat zijn de kritieke aandachtspunten voor de digitale transformatie van organisaties? Wij hebben onze top 4 uit de praktijk voor jou opgesomd.

Les 1: Analyseer de bedrijfsstrategie voordat je investeert in de digitale strategie

Staar je niet blind op één specifiek hulpmiddel. Die ene technische innovatie die alles beter maakt bestaat niet. Het succes van elk project is afhankelijk van vele factoren, waarbij de overkoepelende bedrijfsstrategie voorop staat. Om een heldere visie en strategie te kunnen formuleren moet naar binnen worden gekeken: wat zijn onze sterktes en vooral onze zwaktes. Als dit niet duidelijk is, kun je transformeren tot je een ons weegt maar er zullen geen structurele verbeteringen binnen de organisatie plaatsvinden.

Les 2: Be the change you want to see…

Krachtige leiders durven de richting te bepalen van een digitale reis zonder een duidelijk einddoel. Zij weten met die onzekerheid om te gaan: zij kijken verder dan de kwartaalcijfers, gaan moeilijke discussies niet uit de weg, accepteren dat niet alles op voorhand in een sluitende business case is te verpakken en nemen lange termijn beslissingen.

Daarnaast faciliteren zij hun teams in het omgaan met de onzekerheden tijdens het transitieproces.

Les 3: Creëer het IT landschap van de toekomst

Veel bedrijven zitten met een erfenis uit het verleden. Er zijn bijvoorbeeld software pakketten in gebruik die problemen geven of er is een ‘technische schuld’ opgebouwd door zaken op zijn beloop te laten.

Wil jij dat jouw organisatie structureel transformeert? Creëer dan een nieuw en toekomstbestendig platform, een open omgeving waar je allerlei technologie – ook onbewezen of nog niet bestaand – in kunt integreren. Een podium waar iedereen uit de waardeketen op aan kan haken met nieuwe applicaties, zodat data vrij kunnen in- en uitstromen naar andere onderdelen in het ecosysteem.

Les 4: Onderschat de kracht van de culturele dynamiek niet

Bij Xeelas zeggen wij: “Culture eats strategy for breakfast.” De bedrijfscultuur is misschien wel het meest bepalende element. Wij hebben menig innovatieproject zien vastlopen vanwege een gesloten organisatiecultuur. Daarom gaat onze volgende blog over het culturele aspect van digitale transformatie.

Het doel van deze blog was onder de aandacht te brengen hoe belangrijk het is om de fundamenten van de organisatie kritisch onder de loep te nemen wanneer je innoveert. Het (te) snel implementeren van nieuwe werkwijzen zonder een stevig fundament leidt niet tot structurele veranderingen. Met het gevolg dat de organisatie geen bestaansrecht in de toekomst heeft.

Voor en tijdens het digitale transformatieproces dien jij de antwoorden op de volgende twee vragen helder te hebben:

  1. Hoe steekt mijn organisatie integraal elkaar?
  2. Wat is de geschikte fundering voor onze toekomstige organisatie?

Zie jij naar aanleiding van deze blog dat jouw organisatie hulp kan gebruiken bij het bouwen van een stevige digitale fundering? Neem dan contact met ons op. Onze experts helpen jou om deel uit te maken van die 30% die hun transformatie doelstellingen wel behaald.

Beleef Gouden Tijden in het Digitale Tijdperk

Beleef Gouden Tijden in het Digitale Tijdperk

Wil jouw organisatie gouden tijden beleven in dit digitale tijdperk? Volgens Richard Rumelt, een expert op het gebied van organisatiestrategie, bestaat de kern van een goede strategie uit: een analyse van de situatie, een leidende routekaart en samenhangende acties.

Het zou zomaar kunnen dat Richard Rumelt zijn theorie heeft geformuleerd na het lezen van de strategische successen van landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619). Hij is de oprichter van de VOC en wordt door velen gezien als de grootste staatsman uit de Nederlandse geschiedenis. Tot op de dag van vandaag wordt hij bewonderd om zijn strategisch talent. Daarom zetten wij in deze blog Johan van Oldenbarnevelt en zijn winnende strategie in de spotlight.

Roerige tijden vragen om een uitmuntende strategie

Van Oldenbarnevelt leeft ten tijde van de Tachtigjarige oorlog waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand komt tegen de Spaanse overheersing. Maar de Republiek is verdeeld en oorlog voeren is duur. Hij werkt nauw samen met Maurits van Oranje; van Oldenbarnevelt richt zich op de staatszaken en financiën en van Oranje zich op de militaire zaken.

Door de samenwerking met van Oranje worden er gelukkig wat gebieden heroverd. Op economisch gebied doet van Oldenbarnevelt een meesterzet: vanwege de oorlog wordt de Nederlandse handelsvloot door de Spanjaarden en Portugezen de toegang tot de havens in de Oost ontzegd. Daarom besluit hij dat de Vloot van de Republiek richting Indië moet varen. Volgens van Oldenbarnevelt is een staatsbedrijf, een verenigde compagnie, dé manier om enorme winsten te boeken, een groot leger te financieren, de Spaanse overheerser te verdrijven en een handelsgrootmacht te worden. En vanuit die gedachte ontstaat in 1602 de VOC.

Van Oldenbarnevelt bedenkt dat in de beginperiode van de VOC de focus moet komen te liggen op het verdrijven van de Portugezen uit de Aziatische handelsposten. Vervolgens moeten mogelijke handelsconcurrenten op een afstand worden gehouden. Er wordt daarom flink geïnvesteerd in dure militaire operaties. In de beginjaren leidt de VOC dan ook aanzienlijke financiële verliezen, maar uiteindelijk werkt de strategie van Johan van Oldenbarnevelt en wordt de VOC een grote geldbron voor de Republiek. Vanaf het begin van de 17e eeuw gaat het ons land financieel voor de wind en ontwikkelt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich tot een economische wereldmacht.

Bij de oprichting van de VOC geeft de vooruitstrevende van Oldenbarnevelt VOC aandelen uit. Die aandelen zijn de eerste twintig jaar niet verhandelbaar. Het doel is de beginperiode van de VOC te bekostigen en hen de tijd te geven om de Portugezen te verdrijven. Door het uitgeven van aandelen is de VOC misschien wel de eerste multinational ter wereld. Uiteindelijk dreven zelfs de Spanjaarden handel met de compagnie; zo financierden zij indirect hun vijand: onze Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Van Oldenbarnevelts winnende strategie

Wanneer wij de drie elementen van een goede strategie van Richard Rumelt en het verhaal van van Oldenbarnevelt naast elkaar plaatsen, dan blijkt dat de keuzes van de geroemde strateeg overeenkomen met de elementen van Rumelt. Wij lichten dit hieronder toe:

  1. Van Oldenbarnevelt begreep de situatie waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in verkeerde. Hierdoor zag hij welke stappen genomen moesten worden om zijn doel (een vrije Republiek en goed gevulde schatkist) te bereiken.
  2. Hij bestudeerde de krachten van de Republiek en ontwikkelde op basis hiervan een route. In een eerdere blog, Word geen Handzager in het Digitale Tijdperk, vertelden wij dat de Nederlandse uitvinding, de houtzaagmolen, het mogelijk maakte om dertig keer sneller hout te zagen dan met de gebruikelijke technieken. Hierdoor had Nederland algauw de grootste ‘handels’ vloot van de wereld. Mede hierdoor zette van Oldenbarnevelt in op de VOC als krachtig economisch en militair instrument. Tegelijkertijd verdiepte hij zich ook in de zwakte van de concurrenten van de Republiek: de zwakte van de Spanjaarden was dat ze oorlog aan het voeren waren op meerdere fronten en tegen meerdere tegenstanders. Zo kregen wij de tijd en ruimte om een vloot te bouwen.
  3. Tijdens het uitstippelen van zijn routekaart begreep hij dat je intern een eenheid moet vormen om de concurrent, de vijand, te verslaan. Daarom sloot hij een alliantie met Maurits van Oranje en richtte hij de VOC op.
  4. Al zijn strategische keuzes waren coherente acties die in lijn waren met de routekaart: een vloot bouwen, compagnieën samenvoegen, Portugese havens aanvallen en de specerijenhandel opzetten. Al deze acties leidden tot het doel dat de routekaart stelt. Het resultaat was verbluffend want mede dankzij de inzet van Johan van Oldenbarnevelt beleefde Nederland de Gouden eeuw.

Het strategische masterplan van Van Oldenbarnevelt brengt ons tot de volgende vraag: Heeft jouw organisatie een winnende strategie voor het succesvol realiseren van digitale transformatie? Twijfel jij hierover en wil jij met onze professionals sparren? Neem dan contact met ons op voor een goed gesprek.

Ps: voor diegenen die benieuwd zijn naar hoe het van Oldenbarnevelt na al zijn successen is vergaan. Door de gebeurtenissen rondom de Slag bij Nieuwpoort raken hij en Maurits van Oranje in een hevige machtsstrijd verwikkeld. Van Oldenbarnevelt delft uiteindelijk het onderspit en op 13 mei 1619 is hij onthoofd op het schavot op het Binnenhof.

Meer weten over ons verhaal of over onze diensten? Neem contact met ons op.

Bronnen:
https://historiek.net/executie-van-johan-van-oldenbarnevelt-1619/42652/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
https://www.youtube.com/watch?v=36DA2gRtjFo
https://degoudeneeuwinbeeld.wordpress.com/politiek/

Xeelas brengt ruimtevaarttechnologie naar de bouwplaats

Xeelas brengt ruimtevaarttechnologie naar de bouwplaats

Als het in de ruimte goed werkt, dan werkt het uitstekend op de bouwplaats! In de ruimte staan kwaliteit en hightech engineering voorop; de materialen moeten in de meest extreme omstandigheden werken. Dit is ook de standaard die Xeelas voor zijn producten op aarde hanteert. Op de bouwplaats wil je dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt en dan heb jij uitstekende IoT technologie nodig. Met behulp van de Russische mechanische engineer Pavel, alias ‘Rocket man’, hebben wij ons product ontwerp geoptimaliseerd.

Pavel heeft jarenlang in de ruimtevaartsector gewerkt en is een kei van een ontwerper. Hij wil niet teveel over zijn werkverleden praten. “Some projects are still classified”, aldus Pavel. Gelukkig licht hij een tipje van de sluier op en vertelt: “I was the Team Lead engineer for KHARTRON ICBM SS-18 ‘Satan’ control systems. I have worked on the control systems of the  Energia rocket, solar panels and a variety of other projects.” Hij stuurt vervolgens wat informatie over KHARTRON, zijn voormalige werkgever. KHARTRON is het bedrijf achter alle technische modules van het MIR-ruimtestation en de Zarya-vrachtmodule van het internationale ruimtestation ISS. Het is één van de leidende ingenieursbureaus die ruimtevaartuigen en raketbesturingssystemen ontwikkelt en produceert.

Ruimtevaarttechnologie in IoT

Pavel’s kennis van het gebruik van zonnepanelen in de ruimtevaart komt goed van pas voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld remote monitoring op de bouwplaats. Hoe werkt het? Michaël Devid, Chief Technical Officer (CTO) van Xeelas, legt het uit: “Op een satelliet en ruimtestation moet sprake zijn van goed radio ontvangst. Een groot oppervlak met zonnepanelen wordt gebruikt om energie op te wekken en dient tegelijkertijd als antenne. De combinatie van zonnepanelen en antenne zie je vaak in de ruimtevaart. Dit stukje ruimtevaarttechnologie hebben wij ook toegepast in onze IoT -technologie. Pavel heeft twee verschillende producttypes voor het ontvangst van GPS signalen ontwikkeld. Zijn voorstel was zonnepanelen te ontwikkelen die twee keer zo groot zijn als de printplaat. Door op een bepaalde manier de zonnepanelen vast te maken aan de printplaat, vergroot je de antenne met de oppervlakte van de zonnepanelen.

ruimtevaarttechniek

Door ruimtevaart principes toe te passen, zijn onze producten op de volgende punten geoptimaliseerd:

1)   Een veel beter ontvangst van het GPS -signaal

2)   Een uiterst nauwkeurige GPS plaatsbepaling

3)   Nog meer winst op energiebesparing

4)   Lithium batterijen die ook laden bij een temperatuur ver onder het vriespunt

5)   Een langere batterijduur en levensduur van de componenten (15+ jaar)

Ruimtevaarttechnologie is bewezen technologie! Daarom maakt Xeelas hiervan gebruik en investeren wij in high-end producten. Vind jij dit interessant? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

Slim Ondernemen en Proactief Managen in het digitale tijdperk

Slim Ondernemen en Proactief Managen in het digitale tijdperk

Wij zien dat veel van onze klanten het lastig vinden om hun bedrijfsstrategie en IT -strategie op elkaar te laten aansluiten. Het is het grote management dilemma van deze tijd. De wet van Martec (2013, Scott Brinker) bespreekt dit dilemma. Deze luidt:

“Technologie verandert exponentieel;
organisaties veranderen logaritmisch”.

Hieronder de grafische weergave van de wet van Martec.

Een ieder kan de snelheid van technologische ontwikkelingen in de wereld zien en de meeste van ons voelen de impact dagelijks. De vakgebieden psychologie en sociologie leren ons dat zowel individuen als groepen tijd nodig hebben om in hun denken en gedrag te veranderen. Dat betekent dat ook organisaties – hoe zij denken en zich gedragen ​​– moeizaam en traag veranderen. In de context van de wet van Martec verliezen zij kostbare tijd, want technologische ontwikkelingen wachten niet. Daar tegenover staat dat je verandering in organisaties niet kunt forceren.

Technologie verandert dus sneller dan organisaties veranderingen kunnen absorberen. Volgens de wet van Martec ontstaat er hierdoor een steeds groter wordende kloof tussen de technologische ontwikkelingen en het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Maar wat is dan een goede aanpak om toch zoveel als mogelijk mee te gaan in het digitale tijdperk?

Slim Ondernemen en Proactief Managen

Jij kunt jouw organisatie op eigen tempo mee laten veranderen met de technologische ontwikkelingen. De clou is KEUZES MAKEN! Continue en snel dienen er binnen de organisatie knopen te worden doorgehakt met betrekking tot welke nieuwe technologieën met de organisatie matchen. Welke het beste kunnen worden opgenomen in de activiteiten en de cultuur van de organisatie. Gooi die halfbakken ideeën en probeersels in de prullenbak. En stel jezelf de vraag: hoe krijg ik mijn medewerkers vanuit een ‘we moeten’ mindset naar een ‘we willen’ mindset? Kortom, de essentie van goed technologiemanagement is proactief managen en slim ondernemen door bewust te kiezen en helder te hebben welke technologische veranderingen het beste aansluiten bij de algemene strategie van de organisatie.

Wil jij slim ondernemen en proactief managen in het digitale tijdperk? Kan jij hulp hierbij gebruiken? Ben jij benieuwd hoe wij jou kunnen ondersteunen? Neem dan nu contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

PS: Ga eens voor jezelf na:

  • Herken jij de veronderstellingen van de wet van Martec in jouw organisatie?
  • Zie jij oplossingen voor de kloof tussen snelle technologische ontwikkelingen en het aanpassingsvermogen van jouw organisatie?

 

bron