Kies voor een Snel Digitaliseringsmodel: De Speedboot

Kies voor een Snel Digitaliseringsmodel: De Speedboot

Hoe steek jij jouw bedrijf in een nieuw digitaal jasje?
Jij kunt kiezen uit twee digitaliseringsmodellen: De Olietanker en Speedboot. Dit zijn metaforen voor twee wegen naar een digitale organisatie. In onze vorige blog bespraken wij 4 sleutelaspecten van De Olietanker, hierin kies je voor het innoveren van de hoofdorganisatie. In deze blog richten we ons op de Speedboot. Naast de hoofdorganisatie zet je een kleine flexibele organisatie neer, die zich richt op zo snel mogelijk innoveren.

Wanneer kies je voor De Speedboot?

De keuze voor De Olietanker of Speedboot heeft alles te maken met de levenscyclus van jouw product. Je kiest voor De Speedboot wanneer het einde van de productlevenscyclus van het hoofdproduct in zicht is en de pijlers zijn gericht op een aantal nieuwe ‘stars’ (producten). Vervolgens pak je het meest veelbelovende product en bouwt daar een nieuwe organisatie omheen.

Het grote voordeel van De Speedboot is dat je start met een nieuw innovatief team. Je selecteert een vooruitstrevende manager en een aantal mensen uit de hoofdorganisatie, eventueel aangevuld met een aantal nieuwe mensen. Deze ondernemende medewerkers geloven in de noodzaak van digitale transformatie en hebben de juiste mind- en skillset. Jij hoeft hen dus niet te overtuigen van de digitale koers en zij hoeven niet te veranderen. Naast dit voordeel zijn er een aantal sleutelaspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Hieronder staan er vier.

Het besturen van De Speedboot

1. Vaar in de boeggolf van De Olietanker
De Speedboot moet een synergetische relatie hebben met de hoofdorganisatie, anders pak je niet de voordelen van Het Speedbootmodel. Er dient voldoende afstand te zijn tussen de twee, zodat het team in De Speedboot voldoende ruimte heeft om een nieuwe manier van werken en een nieuw merk te ontwikkelen.

Tegelijkertijd dient de afstand tussen de twee niet te groot te zijn. Door de nieuwe manier van ondernemen in De Speedboot, kan de bedrijfscultuur, legacy en authenticiteit van de moederorganisatie op de tocht komen te staan. Het is raadzaam het erfgoed van de moederorganisatie te bewaken; daarmee behoud je namelijk de synergie met de hoofdorganisatie.

2. De klus klaren met een snel team

Kies je voor de Speedboot, dan kies je voor het beplanten van een verse tuin. Dat biedt een enorm perspectief. Een klein groepje pioniers kan de organisatie vanaf de grond opbouwen. Zij krijgen de ruimte om snel in te spelen op de kansen in de markt. Tegelijkertijd is het een risico dat zij een grote klus moeten klaren met weinig mensen. In De Speedboot moet je hierop anticiperen en die zwakte ombuigen tot een kracht.

3. Meeliften op De Olietanker maar wel zelf sturen

De Speedboot lift door de synergetische voordelen mee op alles wat De Olietanker in het verleden heeft opgebouwd. Denk hierbij aan de klantenlijst, marketing en naamsbekendheid van de moederorganisatie. Hierdoor is de groei veel sneller dan bij organisaties van vergelijkbare grootte. Maar meeliften kan tot een bepaalde hoogte. De speedboot moet zelfstandig marktaandeel veroveren, een eigen klantenkring opbouwen en klantrelaties onderhouden. Kortom, zij zijn zelf verantwoordelijk voor de schaalbaarheid.

4. In het begin kost het meer dan het oplevert

Houd er rekening mee dat De Speedboot in de beginjaren een hoop geld kost. Het team moet de tijd krijgen om te experimenteren en te bekijken wat werkt en wat niet. In die beginfase dient het streven ‘fail fast’ te zijn, snel te leren en de passende procesflow te ontdekken.

Uiteindelijk levert de investering ook veel op: nieuwe en geoptimaliseerde productlijnen waarmee je een aanzienlijk marktaandeel kan veroveren in het nieuwe digitale tijdperk.

Kiest jouw organisatie voor Het Speedbootmodel? Dan heb jij een enorm snel en flexibel wapen wanneer jij de juiste mensen selecteert, hen de ruimte geeft om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen en een synergetische relatie op te bouwen met de hoofdorganisatie. Is dat niet het geval, dan heeft De Speedboot weinig kans van slagen.

Wil jij het beste halen uit De Speedboot? Neem dan contact op zodat wij jou kunnen ondersteunen bij het digitale transformatieproces. Wil je advies op maat over De Olietanker of over digitaliseren in het algemeen? Laat het ons weten. Onze technische professionals helpen jou om succesvol te ondernemen in het digitale tijdperk.

Kies voor een Krachtig Digitaliseringsmodel: De Olietanker

Kies voor een Krachtig Digitaliseringsmodel: De Olietanker

Organisaties die succesvol willen digitaliseren, kiezen voor een passend model! Daarom bespraken wij in onze vorige blog twee digitaliseringsmodellen: De Olietanker en Speedboot.

Wanneer kies je voor Het Olietankermodel? In deze blog lees je meer hierover. In de volgende blog duiken we in Het Speedbootmodel. Het lezen van beide blogs helpt jou om te kiezen welk model het beste bij jouw organisatie past.

Een olietanker is een enorm schip dat moeilijk om te draaien en bij te sturen is. Het Olietankermodel duidt aan dat organisatieverandering in volwassen bedrijven moeilijk te bewerkstelligen is. Verandering is mogelijk wanneer je rekening houdt met een aantal sleutelaspecten. In deze blog bespreken we er 4.

Wanneer kies je voor De Olietanker?

De keuze voor De Olietanker of Speedboot heeft alles te maken met de levenscyclus van jouw product. Zit de kennis en expertise in een product waar je nog jaren de markt mee kan bedienen? Dan is het logisch om die solide Olietanker die jouw organisatie is geworden bij te sturen.

Een groot voordeel van De Olietanker is dat alles blijft behouden wat in het afgelopen decennia is opgebouwd, maar dan in een nieuw jasje. De organisatiecultuur, bedrijfsnaam, authenticiteit, het personeel met hun kennis en kunde, de producten en het erfgoed.

Maar ieder voordeel heeft een nadeel. Het is mooi dat de cultuur, authenticiteit en legacy blijven behouden, maar het probleem is dat mensen binnen de organisatie zich hieraan kunnen gaan vastklampen. Hun nostalgische houding maakt het onmogelijk om veranderingen te bewerkstelligen en conflicterende belangen blokkeren nieuwe ontwikkelingen. Neem daarom de volgende 4 sleutelaspecten in acht.

Het bijsturen van De Olietanker

1. Het vraagt om een enorme coördinatie

In Het Olietankermodel ga je niet van positie A naar positie B, maar naar een model waar verandering de enige constante is. Jouw mensen zullen continu bezig zijn met het aanpassen aan de nieuwe realiteit want het transformatieproces is nooit klaar. Dit belangrijke aspect van het informatietijdperk, vraagt om een bepaalde mentaliteit van de medewerkers. In hoeverre zijn zij in staat om continu te schakelen? Kunnen zij meekomen in die continue verandering of bouwen zij een enorme weerstand op?

Alleen door het proces goed te coördineren, kun je alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Jij vraagt van jouw mensen niet alleen een andere mind- en skillset, zij moeten revolutionair anders werken met nieuwe systemen. In de praktijk kan het heel lastig zijn iedereen mee te krijgen in het proces.

2. De mensen in de olietanker zijn goed op elkaar afgestemd

Om in de digitale wereld succesvol te zijn moet een organisatie veranderen van een hiërarchische organisatiestructuur naar een hybride netwerkstructuur. In de hybride netwerkstructuur pak je de beste elementen van de hiërarchische organisatie (controle) en de netwerkorganisatie (makkelijk uitwisselen van informatie).

Het uitgangspunt is dat werknemers zelf beslissingen nemen, het management coachend leiding geeft en professionals met diverse achtergronden en van verschillende afdelingen goed op elkaar zijn afgestemd.

3. Stakeholder management: hoe creëer je ‘one mission’?

In een hybride netwerkmodel dient het management een heldere missie te formuleren en deze continu te communiceren. Blijft dit achterwege, dan verlies je de cohesie binnen de organisatie.

Het moet voor iedereen helder zijn waarom De Olietanker een bepaalde richting opgaat, zodat zij op basis van deze informatie zelfstandig en weloverwogen goede beslissingen nemen.

4. Let op de technische schuld

Het is verleidelijk om met spannende nieuwe ontwikkelingen bezig te zijn, maar in veel organisaties is er sprake van een technische schuld. Bijvoorbeeld, wanneer er in het verleden bij IT-projecten is gekozen om het project snel af te ronden en hierdoor niet alle puntjes op de i zijn gezet. Het leek toen de beste keus, maar de rente op die technische schuld wordt iedere dag betaald in de vorm van tijdsverlies van de werknemers.

Als er op die schuld een nieuw organisatiemodel wordt geplaatst, bouw je feitelijk een huis op drijfzand. Wij adviseren om de technische schuld in kaart te brengen en deze af te lossen, voordat er aan het roer van de tanker wordt gedraaid.

Kiest jouw organisatie voor het olietanker model? Dan heb jij een enorm krachtig wapen wanneer het zwaartepunt in de transformatie ligt bij de mensen, er flink wordt geïnvesteerd in stakeholder management en de IT- infrastructuur geoptimaliseerd is. Is dat niet het geval, dan wordt het een lastig proces.

Wil jij het beste halen uit Het Olietankermodel? Neem dan contact op zodat wij jou kunnen ondersteunen bij het digitale transformatieproces.

Benieuwd naar Het Speedbootmodel? Houd jouw inbox in de gaten of neem contact op met onze professionals zodat zij jou persoonlijk kunnen informeren.