Hoe Xeelas Van den Bosch helpt om hun vloot te digitaliseren

Hoe Xeelas Van den Bosch helpt om hun vloot te digitaliseren

Met meer dan 5000 bulk containers en 500 trailers transporteert het familiebedrijf, Van den Bosch, diverse vloeibare en droge bulkstoffen naar de juiste bestemming. In onze vorige blog begonnen wij te vertellen hoe Xeelas Van den Bosch helpt om hun vloot te verbinden. Vandaag vervolgen wij ons verhaal met de implementatiefase van dit digitaliseringstraject.

Digitaliseren met de REDI methode

Xeelas heeft de REDI methode ontwikkeld om het maximale te halen uit ieder digitaal transformatieproces. REDI staat voor REsearch, Development en Implementation. In de research fase ligt de focus op ROI en in de development fase op de ontwikkeling van passende hardware, een backend en front-end. Onze vorige blog ging over de Research en Development fasen in het digitaliseringsproces. De derde en meest uitdagende fase in het traject is de implementatie. Theorie en praktijk moeten hier samenkomen. En er moet goed worden opgelet dat de implementatiekosten binnen het beschikbare budget blijven. Onze engineers houden daarom bij de research en development al rekening met de implementatie door zich te verdiepen in de plaatsbaarheid van de kastjes. De ervaring leert dat wij hiermee de installatietijd verkorten van twee naar één uur en de ROI van een project een enorme boost geven. Ben je benieuwd hoe het precies in zijn werk gaat? Je leest het hieronder.

Fase 3: De implementatiestrategie van Xeelas

De implementatiefase bestaat uit drie stappen. Wij bespreken ze, net als in onze vorige blog, met behulp van de businesscase van Van den Bosch.

Stap 1. Het testen van de inflexibele technologie

In de implementatiefase focussen onze engineers zich eerst op de inflexibele technologie. Daarmee bedoelen wij de embedded hardware componenten, met andere woorden: de kastjes die op de containers worden geplaatst. In tegenstelling tot software zijn die lastig aan te passen. Als een kastje eenmaal in het veld staat, willen wij niet dat deze teruggehaald dient te worden vanwege kinderziektes of omdat het ontwerp toch niet helemaal aansluit. Dat kost tijd en geld. Het kastje moet dus direct goed functioneren.
Wat wij doen is eerst klein testen en vervolgens groots uitrollen.
Bij Van den Bosch zijn onze engineers begonnen met het testen van de functionaliteiten van vijf trailers. Een van de belangrijke testonderdelen was de Review Montage. Samen met een groepje Van den Bosch installateurs hebben we bekeken hoe soepel onze kastjes in de machines worden geplaatst. Nadat de installateurs dit in het veld hadden getest, kwamen wij weer bij elkaar en bespraken wij hun ervaringen. Daaruit bleek dat de energievoorziening lastig verliep. Het geheel was toen nog aangesloten op een verlichtingscircuit. Onze kastjes kregen hierdoor alleen energie als de verlichting aanstond. Daarnaast waren de antenne connectors met de hand aangedraaid en die kwamen los tijdens het rijden.

Stap 2. Opschalen

Het betreft hier een tussenstap voordat we groots uitrollen; er wordt bekeken wat het in de praktijk doet wanneer de organisatie overschakelt. We schalen de test units op van tientallen naar enkele honderd, zonder het organisatieproces te verstoren. Dat doen wij in een geïsoleerde vertical, dus in containers die voor een bepaald product worden gebruikt. In deze vertical wordt op de nieuwe manier met onze kastjes gewerkt en wanneer nodig worden zaken doorontwikkeld.
Bij Van den Bosch hebben wij het nieuwe proces uitgetest in een afgezonderd bedrijfsdeel met 500 units.

Stap 3. De gehele vloot wordt verbonden

De kastjes staan in de machines en de nieuwe werkinstructies zijn helder. De datum kan worden geprikt waarop de organisatie overschakelt naar het nieuwe gedigitaliseerde systeem.

De vloot is officieel verbonden: de Van den Bosch gebruikers hebben 24/7 inzicht in de status van de kastjes in het veld en kunnen hierop anticiperen. De nieuwe manier van werken is getest, uitgewerkt en bij alle medewerkers bekend. Een spannend moment voor iedereen in de organisatie; iets waar wij met zijn allen naartoe hebben gewerkt.

Loop jij al een tijdje met de gedachten rond dat het verstandig is om de volgende stap te maken op digitaliseringsgebied en jouw vloot te verbinden? Vind jij het belangrijk om zo spoedig mogelijk een ROI op je investering te behalen en spreekt de manier waarop Xeelas werkt jou aan? Neem dan nu contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar jouw businesscase.

Hoe Xeelas Van den Bosch transporten helpt om hun vloot te digitaliseren

Hoe Xeelas Van den Bosch transporten helpt om hun vloot te digitaliseren

Xeelas en Van den Bosch transport zijn partners. Het familiebedrijf Van den Bosch is een toonaangevende internationale logistieke dienstverlener in de food- en chemiesector. Met een jaarvolume van 2,7 miljoen ton getransporteerd product behoort het tot de top 10 van Europa op het gebied van bulktransport. Weg, water en rail transport worden optimaal gecombineerd om diverse vloeibare en droge bulkstoffen naar de juiste bestemming te vervoeren.

Eind 2019 kwam Van den Bosch bij Xeelas met de vraag: Wij willen nog een stap voorwaarts maken in de digitale wereld. Hoe verbinden we onze vloot machines? Inmiddels is die felbegeerde stap genomen. En met succes! In deze en de volgende blog geven wij jou inzicht in hoe Van den Bosch en Xeelas samenwerken. Van het kastje in het veld tot aan de informatie op het scherm voor de gebruikers, het moet allemaal kloppen! Een belangrijke rol hierin speelt de REDI methode.

De REDI methode

Xeelas gelooft in digitalisering met behulp van de REDI methode, dit staat voor REsearch, Development en Implementation. De REDI methode is door Xeelas ontwikkeld om het maximale uit een digitale transformatie te halen. In de research fase ligt de focus op ROI en in de development fase op de ontwikkeling van passende hardware, een backend en front-end. Wij laten per fase zien hoe wij de REDI methode hebben toegepast op het Van den Bosch vraagstuk.

Fase 1) Research

In de research fase kijkt Xeelas waar jij als organisatie jouw Return on Investment kunt halen met het verbinden van machines. Wij schreven hier eerder over in de blog IoT: to Do or Not to Do?

Ook voor Van den Bosch hebben wij bekeken waar hun ROI zit. Wij zijn onder ander met mensen van de IT afdeling aan tafel gegaan. Zo kregen wij heel nauwkeurig inzicht in hun visie, hoe het materieel in de organisatie wordt gebruikt en wat de wensen zijn ten aanzien van nieuwe soft- en hardware. Uit de user stories bleek dat voor Van den Bosch de volgende vier parameters belangrijk zijn met betrekking tot het materieel in het veld:

  1. Locatiebepaling
  2. Routes
  3. Verzegeling van de lading
  4. Inhoud van de containers

Er wordt waarde gecreëerd voor Van den Bosch gebruikers door de bovenstaande parameters te gebruiken in de bedrijfsprocessen. Door de informatiestroom te versnellen, verminderen de operationele kosten.

Fase 2) Development

In de development fase ontwikkelen wij de hardware, backend en front-end voor organisaties. Dat doen wij met behulp van de Scrum methode. Scrum is het constant opleveren van waarde in een vast ritme. Xeelas heeft sprints van drie weken; dat betekent dat wij iedere drie weken een iteratie van het product opleveren en daarmee waarde opleveren. De gebruikers geven direct feedback en waar nodig sturen wij meteen bij.

Hardware

Algauw kwamen wij tot de conclusie dat Van den Bosch twee verschillende typen hardware nodig heeft in het veld: een kastje waar energie wordt geladen en een kastje voor als er geen energiebron is. Voor dat laatste moesten wij een innovatieve oplossing bedenken. Dat is gelukt door ruimtevaart technologie toe te passen. Je kunt meer lezen over onze high-end hardware oplossing in onze blog: Xeelas brengt ruimtevaart technologie naar de bouwplaats.

Backend en Front-end

Naast stevige hardware zijn een goede backend en front-end essentiële onderdelen bij het verbinden van een vloot machines. Middels de backend wordt verbinding gemaakt met bestaande systemen. Relevante informatie wordt opgeslagen en geanalyseerd. Dit is echter voor de gebruiker onzichtbaar want die haalt zijn informatie uit de front-end, waarin alle belangrijke informatie voor de gebruiker wordt weergegeven.

Van den Bosch had bestaande transport management systemen. Vanuit de backend hebben wij via een API informatie toegevoegd. Security is daarbij super belangrijk omdat het over klantgegevens gaat. In de frontend is vooral het ‘breadcrum trail’ belangrijk, de afgelegde route van een asset/trailer.

Fase 3) Implementation

Het laatste punt van de REDI methode is de implementatie. De implementatie is vaak het lastigste stukje van het digitaliseringsproces want theorie en praktijk moeten in deze fase samenkomen. In de praktijk zie je dat de implementatiekosten vaak uitlopen, kijk maar naar de Noord/Zuidlijn en de Fyra waarbij een grote verspilling van middelen heeft plaatsgevonden. Doordat Xeelas vaak digitaliseringstrajecten heeft gedaan kunnen we dit voorkomen. Wij houden bij de research en development al rekening met de implementatie en stellen alles in het werk om de kosten laag te houden. Ben je benieuwd hoe wij dat doen? Lees dan aanstaande donderdag het vervolg.

Spreekt de manier waarop Xeelas werkt jou aan? En ben jij benieuwd wat wij concreet voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar jouw businesscase.

Bedrijfsverzuiling, een hindernis bij jouw digitaliseringsproject

Bedrijfsverzuiling, een hindernis bij jouw digitaliseringsproject

Digitalisering gaat niet van een leien dakje! Er zijn een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om succesvol te digitaliseren. Met De Digitaliseringsscan breng je deze in kaart. In de afgelopen jaren hebben wij De Digitaliseringsscan uitgevoerd bij diverse industriële bedrijven. Eén van de hindernissen die wij regelmatig aantreffen bij digitaliseringsprojecten is bedrijfsverzuiling. Daarom bespreek ik in deze blog hoe bedrijfsverzuiling er in de praktijk uitziet en hoe je deze hindernis elimineert. Maar eerst kijken we kort naar hoe verzuiling in Nederland is ontstaan.

Bedrijfsverzuiling

Tot eind 19e eeuw was Nederland een vrij open maatschappij waarbij verschillende groepen naast elkaar leefden. De verzuiling begon met de schoolstrijd: religieuze groeperingen hadden behoefte aan bijzonder onderwijs en streden voor het krijgen van staatssteun voor het oprichten van scholen. Daarnaast leefde onder de verschillende groeperingen de behoefte om de eigen ideologie door te voeren in de politiek. Het resultaat was onder andere een katholieke, protestantse en liberale partij die ieder opkwamen voor de belangen van hun achterban. Verzuiling zorgde ervoor dat als je bijvoorbeeld protestants was, je alleen de protestantse media volgde, je kinderen naar een protestantse school stuurde en op een protestantse partij stemde.

Tegenwoordig is er ook een duidelijke scheiding tussen de verschillende groepen in industriële bedrijven. Er zijn drie zuilen te onderscheiden: het management, de engineers en de monteurs. Iedere zuil heeft zijn eigen vakjargon. In plaats van eigen kerken hebben ze hun eigen kantines. Ze praten over andere programma’s en lezen andere boeken.

De management zuil bestaat uit abstracte en strategische denkers. De focus ligt op het bewerkstelligen van bedrijfsgroei in overeenstemming met de langetermijnvisie. Wat tijdens het uitvoeren van De Digitaliseringsscan opvalt is dat managers zich afvragen waarom de dingen die ze initiëren niet altijd worden opgevolgd. “Ik heb het al drie keer uitgelegd, maar er wordt niks mee gedaan”, is iets wat wij regelmatig van managers horen.

In de engineers zuil denkt men procesmatig. Engineers gaan meestal uit van een binaire realiteit. Dat zaken in de echte wereld genuanceerder zijn is niet altijd even duidelijk voor hen. Engineers concentreren zich op technische mogelijkheden en willen dat de organisatie techniek goed benut. De engineers die wij hebben gesproken gaven aan dat het management heeft verteld welke richting ze op willen, maar dat het zo globaal is gecommuniceerd dat het op verschillende manieren ingevuld kan worden. Hierdoor geven ze vaak hun eigen invulling aan de gewenste verandering.

De monteurs zijn praktijkgericht. In de monteurs zuil denkt men dan ook heel concreet. De focus ligt op wat er daadwerkelijk in de praktijk moet gebeuren om klanten goed van dienst te zijn. Uit de gesprekken met monteurs bleek dat ze telkens tegen dezelfde problemen aanlopen. Ze vragen zich dan ook af waarom het management kosten verspilt aan zaken die niks oplossen.

De monteurs en het management zijn net als de protestanten en de katholieken; ze hebben twee compleet verschillende denkwerelden. De monteurs hebben niet veel op met ‘het waarom van de organisatie’. Het management stippelt de strategie uit maar heeft geen weet van de echte problemen waar monteurs dagelijks mee geconfronteerd worden. De ervaring leert dat digitaliseringsprojecten falen wanneer er sprake is van gebrek aan eigenaarschap binnen de verschillende lagen van het bedrijf. Wanneer een project toch onverhoopt wordt doorgedrukt, volgt er meestal geen adaptatie op de werkvloer. Als bedrijf zul je daarom moeten ontzuilen, wil je succesvol digitaliseren. Laten we even kijken welke factoren de ontzuiling in Nederland op gang brachten.

Bedrijfsontzuiling

Onder invloed van de massamedia, de groeiende welvaart en protestbewegingen kwam vanaf 1960 de ontzuiling in Nederland op gang. Steeds meer mensen gingen buiten hun zuil kijken en kregen hiermee inzicht in de belevingswereld van mensen uit een andere groepering. Dit proces ging gepaard met emancipatie en ontkerkelijking. Welke les kunnen bedrijven hieruit leren?

Bedrijven zullen de hiërarchische structuur moeten loslaten. Het management dient niet langer als de priester of de dominee aan de rest te vertellen wat juist is. Daarentegen is de sleutel het communiceren van ‘het waarom van het bedrijf’ en welke strategische richting daaruit voortvloeit. Als de monteurs en engineers dit weten kunnen ze hun eigen ideeën en initiatieven hierop aanpassen. Aan de andere kant is het ook niet meer voldoende om als monteur te klagen dat ze het daarboven niet hebben begrepen. Je zult naar boven moeten stappen en zeggen: “Dit werkt zo niet. Ik heb dit nodig en op deze wijze zal het wel werken.” Wanneer monteurs en engineers zien dat hun ideeën en initiatieven worden geadopteerd en uitgerold volgt er eigenaarschap van de ontplooide (digitaliserings)projecten.

Kortom, zorg dat iedereen in de boot komt zitten en mee roeit. Voorkom dat mensen in de tegenovergestelde richting roeien of vanaf de zijlijn water in de boot gooien. Dit wordt alleen bereikt als de diverse groepen kennis hebben van elkaars gedachten en ideeën; als men interesse in elkaar toont, meer met elkaar interacteert en met elkaar in gesprek blijft. Je kunt ondersteunde tools hiervoor gebruiken zoals het intranet, video rapportages op bedrijfsbeeldschermen en nieuwsbrieven.

Wil je succesvol digitaliseren en ben je benieuwd of jouw organisatie aan alle randvoorwaarden voldoet, doe dan De Digitaliseringsscan. We schreven hier eerder over in een vorige blog. Zie jij op digitaliseringsgebied door de bomen het bos niet meer? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Life is but a dream

Life is but a dream

“We are asleep. Our Life is a dream. But we wake up sometimes, just enough to know that we are dreaming.” ~ Ludwig Wittgenstein

We hebben in het afgelopen jaar verschillende onderwerpen besproken ten aanzien van digitalisering en alles wat erbij komt kijken. Maar eigenlijk is niets zo belangrijk als waar we het in deze blog over gaan hebben.

Terug in de tijd

Ik neem je even mee naar de tijd toen ik nog in loondienst werkte. Ik vond dat het anders moest en dat het beter kon. Iedere keer wanneer ik mijn suggesties op tafel legde, kreeg ik als response van mijn leidinggevenden: “Nee, we gaan het niet zo doen.” Op een gegeven moment had ik het gevoel dat de potentie van mijn suggesties niet werd gezien. Stap voor stap ontstond het idee om mijn eigen bedrijf op te richten waar ik mijn visie kon verwezenlijken. Iedere keer wanneer ik weer een nee te horen kreeg dacht ik: wacht maar tot ik mijn eigen bedrijf ben gestart. Dat gaat een succes worden en dan klop jij bij mij aan voor advies.

De sleutel van de ondernemer

Als ik reflecteer op mijn gedachten in de tijd dat ik nog in loondienst werkte, zie ik dat ik voornamelijk dacht vanuit het ‘ik’ perspectief: het draaide om mijn visie, mijn mening en over wat ik anders zou doen. Inmiddels bestaat mijn bedrijf vier jaar en hoe langer ik leiding geef, hoe meer ik erachter kom dat het niet valide is wat ik toentertijd dacht. De sleutel van het ondernemen is namelijk de ander!
Xeelas heeft bijvoorbeeld een jonge hardware engineer met een enorme potentie om over een paar jaar zelf een bedrijf te leiden. Hij is breed inzetbaar en zit vol met goede ideeën. Bij zijn vorige werkgevers had hij het gevoel dat hij werd onderschat vanwege zijn jonge leeftijd.

Wij hebben ook een super enthousiaste software engineer in ons team, die dusdanig in zijn werk opgaat dat hij vaak de tijd vergeet. Regelmatig ontgaat het hem dat we een teamvergadering hebben, maar wanneer hij komt, levert hij altijd fraaie code af.

Onze Indiase vrouwelijke engineer is erg begaan met de positie van vrouwen in haar land. In India worden miljoenen vrouwen niet gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Voor haar is zelfontplooiing erg belangrijk, daarom wil zij graag een voorbeeldfunctie vervullen. Dat doet ze met verve.

Mede door deze mensen is mijn mindset in de afgelopen jaren veranderd. Als ondernemer en werkgever is het faciliteren van een omgeving waar mensen tot hun recht komen een prioriteit geworden. Een andere prioriteit is dat wij als team middels techniek onze klanten helpen iets te bouwen dat hen in de gelegenheid stelt hun klanten nog beter en sneller van dienst te zijn.

Morele dilemma’s

In de afgelopen vier jaar heb ik ook ontdekt dat ondernemen vol met morele dillema’s zit. Zo kwam ik een bronbemaler tegen die een nieuwe app wilde hebben om werkbonnen in te verwerken. Uiteraard kunnen wij deze uitbreiding op maat maken; dit gaat wel gepaard met aanzienlijke kosten. Een week later kwam ik een softwarebedrijf tegen dat de werkbonnen app al helemaal klaar had liggen. Hiermee zou de bronbemaler significant kosten besparen, maar het zou Xeelas initieel een klant en werk kosten. Wat doe je in zo’n geval? Doordat bij ons de focus ligt op het helpen van de klant, is zo’n dillemma opeens geen dilemma meer. De uitkomst is dat de bronbemaler en het softwarebedrijf binnenkort starten met een pilot. Beide partijen zijn erg blij met de samenwerking.

Door de verschuiving in mijn focus ben ik anders naar het leven gaan kijken. Door de huidige Corona situatie zie ik dat Wittgenstein gelijk heeft. We leven in een wereld die geregeerd wordt door de verhalen die we onszelf hebben wijsgemaakt. We hebben altijd haast, we stellen hoge doelen en zijn monetair gericht. Hierdoor zien we vaak niet wat echt belangrijk is; in mijn optiek is dat de band die we met de ander hebben en in het verlengde daarvan de band die we met onszelf hebben. Dit is weer duidelijk geworden doordat we het nu noodgedwongen even rustiger aandoen. Een mooie les! Ik hoop dat deze crisis ertoe leidt dat we ons minder laten leven door de dagelijkse beslommeringen.

De Challenge

De Xeelas engineers bijten zich graag vast in uitdagende use cases en maken regelmatig proefconcepten om te laten zien hoe nieuwe techniek werkt. Daarom hebben wij in een vorige blog een challenge georganiseerd en een gratis proefconcept weggegeven. Lees meer hierover in deze blog.

Naar aanleiding van de superleuke reacties die we hebben ontvangen, hebben we besloten om deze actie te verlengen. We zien dat we mensen hier echt mee helpen. Een proefconcept helpt bedrijven om prioriteiten te stellen en het geeft een goed inzicht in wat IoT voor hun kan doen. Dit gunnen we ieder bedrijf!

Grijp deze kans

Heb jij een interessante use case die om een oplossing vraagt? Omschrijf kort en bondig de use case en mail deze voor 1 oktober 2020 naar: info@xeelas.nl. Heb je vragen over deze challenge? Stuur een berichtje of bel +31 26 8487 043.

De Coronacrisis: de meerwaarde van nieuwe technologie is herbevestigd

De Coronacrisis: de meerwaarde van nieuwe technologie is herbevestigd

Net zoals vele Nederlanders ben ik thuis aan het werk. Achter mijn computer neem ik regelmatig een momentje om mijn gedachten te laten gaan over de Coronapandemie. Het is akelig, daarover bestaat geen twijfel! Tegelijkertijd zie ik ook kansen voor industriële bedrijven. Door de Coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe technologie de mens kan helpen om met elkaar te connecten en locatie ongebonden te werken. Daarover straks meer.

Ik wil je eerst meenemen naar Venetië. Deze toeristische trekpleister is onlosmakelijk verbonden met een eerdere pandemie: de Zwarte Dood. De Zwarte Dood woedde tussen 1346 en 1351 in Eurazië. Net als Corona ontstond de Zwarte Dood in Azië, in Mongolië om precies te zijn. In die tijd was Venetië een belangrijke handelspost en vormde het de toegangspoort tot West-Europa. Via mensen, vlooien en ratten aan boord van handelsschepen vond de Zwarte Dood bacterie zijn weg naar Venetië en de rest van Europa. In ongeveer vier jaar tijd stierf naar schatting zo’n derde van de Europese bevolking. Dit had verregaande sociale, culturele, politieke en economische gevolgen. Zo verloor men een groot gedeelte van de beroepsbevolking en moest men noodgedwongen opzoek naar nieuwe productieoplossingen. Men nam de eerste stappen richting mechanisatie; het begin van de moderne industriële tijd. Raderen en basale vacuüm pompen werden in de mijnbouw toegepast en het werd door het gebruik van balgen mogelijk ijzer volledig te smelten.

De andere kant van de Coronacrisis

Terug naar het heden. Momenteel zijn de meeste files verdampt en er is een flinke afname in de luchtvervuiling geconstateerd. Venetië was onlangs weer in het nieuws: er varen nu nauwelijks gondels en boten. Hierdoor is het sediment naar de bodem gezakt en is voor het eerst in zestig jaar het water helder. Dit heldere water in Venetië vind ik een mooie metafoor voor de andere kant van de Coronacrisis.

We besteden nu noodgedwongen meer tijd thuis en we krijgen hierdoor veel minder externe prikkels. Dit creëert de mogelijkheid om alles weer eens helder te zien, om zaken in perspectief te plaatsen en te herontdekken wat echt belangrijk is. We worden uit onze comfort zone geschopt. Onze creativiteit wordt geprikkeld. De solidariteit wint weer aan terrein. We krijgen de kans om te bezinnen en ‘het’ anders aan te pakken.

Industriële sector: minder op locatie. Meer technologie gedreven

Momenteel werken we minder op locatie en meer digitaal. We merken niet alleen wat voor een mooie impact dit heeft op de natuur, maar ook hoe makkelijk en tijdbesparend het is om via een internetverbinding contact te maken en samen te werken.

Nu tijdens deze crisis de meerwaarde van nieuwe technologie is herbevestigd, is het cruciaal om door te pakken. Ik voorzie dat na de Coronacrisis de vraag naar technologie gedreven producten en diensten aanzienlijk zal groeien, ook in de industriële sector. Ook hier ziet men steeds meer hoe makkelijk en tijdbesparend het is om via een internetverbinding contact te maken met elkaar en de machines in het veld. Nog meer industriële bedrijven willen op afstand zicht op wat de klant met hun materieel doet. Ze willen het materieel op afstand monitoren en storingen voorkomen, zodat de klant altijd goed werkend materieel heeft. Daarnaast willen kantoormedewerkers precies zien wanneer een machine terugkomt en willen zij direct weten wat voor onderhoud gepleegd moet worden, zodat de machine zo snel mogelijk terug in het veld kan. IoT maakt dit allemaal mogelijk! Kortom, met behulp van slimme technologie zal de dienstverlening in de industriële sector nog scherper worden.

Na de Zwarte Dood pandemie werden de eerste stappen richting mechanisatie gezet. Nu geeft de Coronacrisis een enorme boost aan het onvermijdelijke digitale tijdperk. Laten wij straks – wanneer de tijdelijke maatregelen zijn opgeheven – compleet opgeladen en vol goede moed nog slimmer en duurzamer samenwerken.