Bedrijfsverzuiling, een hindernis bij jouw digitaliseringsproject

Bedrijfsverzuiling, een hindernis bij jouw digitaliseringsproject

Digitalisering gaat niet van een leien dakje! Er zijn een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om succesvol te digitaliseren. Met De Digitaliseringscan breng je deze in kaart. In de afgelopen jaren hebben wij De Digitaliseringscan uitgevoerd bij diverse industriële bedrijven. Eén van de hindernissen die wij regelmatig aantreffen bij digitaliseringsprojecten is bedrijfsverzuiling. Daarom bespreek ik in deze blog hoe bedrijfsverzuiling er in de praktijk uitziet en hoe je deze hindernis elimineert. Maar eerst kijken we kort naar hoe verzuiling in Nederland is ontstaan.

Bedrijfsverzuiling

Tot eind 19e eeuw was Nederland een vrij open maatschappij waarbij verschillende groepen naast elkaar leefden. De verzuiling begon met de schoolstrijd: religieuze groeperingen hadden behoefte aan bijzonder onderwijs en streden voor het krijgen van staatssteun voor het oprichten van scholen. Daarnaast leefde onder de verschillende groeperingen de behoefte om de eigen ideologie door te voeren in de politiek. Het resultaat was onder andere een katholieke, protestantse en liberale partij die ieder opkwamen voor de belangen van hun achterban. Verzuiling zorgde ervoor dat als je bijvoorbeeld protestants was, je alleen de protestantse media volgde, je kinderen naar een protestantse school stuurde en op een protestantse partij stemde.

Tegenwoordig is er ook een duidelijke scheiding tussen de verschillende groepen in industriële bedrijven. Er zijn drie zuilen te onderscheiden: het management, de engineers en de monteurs. Iedere zuil heeft zijn eigen vakjargon. In plaats van eigen kerken hebben ze hun eigen kantines. Ze praten over andere programma’s en lezen andere boeken.

De management zuil bestaat uit abstracte en strategische denkers. De focus ligt op het bewerkstelligen van bedrijfsgroei in overeenstemming met de langetermijnvisie. Wat tijdens het uitvoeren van De Digitaliseringscan opvalt is dat managers zich afvragen waarom de dingen die ze initiëren niet altijd worden opgevolgd. “Ik heb het al drie keer uitgelegd, maar er wordt niks mee gedaan”, is iets wat wij regelmatig van managers horen.

In de engineers zuil denkt men procesmatig. Engineers gaan meestal uit van een binaire realiteit. Dat zaken in de echte wereld genuanceerder zijn is niet altijd even duidelijk voor hen. Engineers concentreren zich op technische mogelijkheden en willen dat de organisatie techniek goed benut. De engineers die wij hebben gesproken gaven aan dat het management heeft verteld welke richting ze op willen, maar dat het zo globaal is gecommuniceerd dat het op verschillende manieren ingevuld kan worden. Hierdoor geven ze vaak hun eigen invulling aan de gewenste verandering.

De monteurs zijn praktijkgericht. In de monteurs zuil denkt men dan ook heel concreet. De focus ligt op wat er daadwerkelijk in de praktijk moet gebeuren om klanten goed van dienst te zijn. Uit de gesprekken met monteurs bleek dat ze telkens tegen dezelfde problemen aanlopen. Ze vragen zich dan ook af waarom het management kosten verspilt aan zaken die niks oplossen.

De monteurs en het management zijn net als de protestanten en de katholieken; ze hebben twee compleet verschillende denkwerelden. De monteurs hebben niet veel op met ‘het waarom van de organisatie’. Het management stippelt de strategie uit maar heeft geen weet van de echte problemen waar monteurs dagelijks mee geconfronteerd worden. De ervaring leert dat digitaliseringsprojecten falen wanneer er sprake is van gebrek aan eigenaarschap binnen de verschillende lagen van het bedrijf. Wanneer een project toch onverhoopt wordt doorgedrukt, volgt er meestal geen adaptatie op de werkvloer. Als bedrijf zul je daarom moeten ontzuilen, wil je succesvol digitaliseren. Laten we even kijken welke factoren de ontzuiling in Nederland op gang brachten.

Bedrijfsontzuiling

Onder invloed van de massamedia, de groeiende welvaart en protestbewegingen kwam vanaf 1960 de ontzuiling in Nederland op gang. Steeds meer mensen gingen buiten hun zuil kijken en kregen hiermee inzicht in de belevingswereld van mensen uit een andere groepering. Dit proces ging gepaard met emancipatie en ontkerkelijking. Welke les kunnen bedrijven hieruit leren?

Bedrijven zullen de hiërarchische structuur moeten loslaten. Het management dient niet langer als de priester of de dominee aan de rest te vertellen wat juist is. Daarentegen is de sleutel het communiceren van ‘het waarom van het bedrijf’ en welke strategische richting daaruit voortvloeit. Als de monteurs en engineers dit weten kunnen ze hun eigen ideeën en initiatieven hierop aanpassen. Aan de andere kant is het ook niet meer voldoende om als monteur te klagen dat ze het daarboven niet hebben begrepen. Je zult naar boven moeten stappen en zeggen: “Dit werkt zo niet. Ik heb dit nodig en op deze wijze zal het wel werken.” Wanneer monteurs en engineers zien dat hun ideeën en initiatieven worden geadopteerd en uitgerold volgt er eigenaarschap van de ontplooide (digitaliserings)projecten.

Kortom, zorg dat iedereen in de boot komt zitten en mee roeit. Voorkom dat mensen in de tegenovergestelde richting roeien of vanaf de zijlijn water in de boot gooien. Dit wordt alleen bereikt als de diverse groepen kennis hebben van elkaars gedachten en ideeën; als men interesse in elkaar toont, meer met elkaar interacteert en met elkaar in gesprek blijft. Je kunt ondersteunde tools hiervoor gebruiken zoals het intranet, video rapportages op bedrijfsbeeldschermen en nieuwsbrieven.

Wil je succesvol digitaliseren en ben je benieuwd of jouw organisatie aan alle randvoorwaarden voldoet, doe dan De Digitaliseringscan. We schreven hier eerder over in een vorige blog. Zie jij op digitaliseringsgebied door de bomen het bos niet meer? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Life is but a dream

Life is but a dream

“We are asleep. Our Life is a dream. But we wake up sometimes, just enough to know that we are dreaming.” ~ Ludwig Wittgenstein

We hebben in het afgelopen jaar verschillende onderwerpen besproken ten aanzien van digitalisering en alles wat erbij komt kijken. Maar eigenlijk is niets zo belangrijk als waar we het in deze blog over gaan hebben.

Terug in de tijd

Ik neem je even mee naar de tijd toen ik nog in loondienst werkte. Ik vond dat het anders moest en dat het beter kon. Iedere keer wanneer ik mijn suggesties op tafel legde, kreeg ik als response van mijn leidinggevenden: “Nee, we gaan het niet zo doen.” Op een gegeven moment had ik het gevoel dat de potentie van mijn suggesties niet werd gezien. Stap voor stap ontstond het idee om mijn eigen bedrijf op te richten waar ik mijn visie kon verwezenlijken. Iedere keer wanneer ik weer een nee te horen kreeg dacht ik: wacht maar tot ik mijn eigen bedrijf ben gestart. Dat gaat een succes worden en dan klop jij bij mij aan voor advies.

De sleutel van de ondernemer

Als ik reflecteer op mijn gedachten in de tijd dat ik nog in loondienst werkte, zie ik dat ik voornamelijk dacht vanuit het ‘ik’ perspectief: het draaide om mijn visie, mijn mening en over wat ik anders zou doen. Inmiddels bestaat mijn bedrijf vier jaar en hoe langer ik leiding geef, hoe meer ik erachter kom dat het niet valide is wat ik toentertijd dacht. De sleutel van het ondernemen is namelijk de ander!
Xeelas heeft bijvoorbeeld een jonge hardware engineer met een enorme potentie om over een paar jaar zelf een bedrijf te leiden. Hij is breed inzetbaar en zit vol met goede ideeën. Bij zijn vorige werkgevers had hij het gevoel dat hij werd onderschat vanwege zijn jonge leeftijd.

Wij hebben ook een super enthousiaste software engineer in ons team, die dusdanig in zijn werk opgaat dat hij vaak de tijd vergeet. Regelmatig ontgaat het hem dat we een teamvergadering hebben, maar wanneer hij komt, levert hij altijd fraaie code af.

Onze Indiase vrouwelijke engineer is erg begaan met de positie van vrouwen in haar land. In India worden miljoenen vrouwen niet gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Voor haar is zelfontplooiing erg belangrijk, daarom wil zij graag een voorbeeldfunctie vervullen. Dat doet ze met verve.

Mede door deze mensen is mijn mindset in de afgelopen jaren veranderd. Als ondernemer en werkgever is het faciliteren van een omgeving waar mensen tot hun recht komen een prioriteit geworden. Een andere prioriteit is dat wij als team middels techniek onze klanten helpen iets te bouwen dat hen in de gelegenheid stelt hun klanten nog beter en sneller van dienst te zijn.

Morele dilemma’s

In de afgelopen vier jaar heb ik ook ontdekt dat ondernemen vol met morele dillema’s zit. Zo kwam ik een bronbemaler tegen die een nieuwe app wilde hebben om werkbonnen in te verwerken. Uiteraard kunnen wij deze uitbreiding op maat maken; dit gaat wel gepaard met aanzienlijke kosten. Een week later kwam ik een softwarebedrijf tegen dat de werkbonnen app al helemaal klaar had liggen. Hiermee zou de bronbemaler significant kosten besparen, maar het zou Xeelas initieel een klant en werk kosten. Wat doe je in zo’n geval? Doordat bij ons de focus ligt op het helpen van de klant, is zo’n dillemma opeens geen dilemma meer. De uitkomst is dat de bronbemaler en het softwarebedrijf binnenkort starten met een pilot. Beide partijen zijn erg blij met de samenwerking.

Door de verschuiving in mijn focus ben ik anders naar het leven gaan kijken. Door de huidige Corona situatie zie ik dat Wittgenstein gelijk heeft. We leven in een wereld die geregeerd wordt door de verhalen die we onszelf hebben wijsgemaakt. We hebben altijd haast, we stellen hoge doelen en zijn monetair gericht. Hierdoor zien we vaak niet wat echt belangrijk is; in mijn optiek is dat de band die we met de ander hebben en in het verlengde daarvan de band die we met onszelf hebben. Dit is weer duidelijk geworden doordat we het nu noodgedwongen even rustiger aandoen. Een mooie les! Ik hoop dat deze crisis ertoe leidt dat we ons minder laten leven door de dagelijkse beslommeringen.

De Challenge

De Xeelas engineers bijten zich graag vast in uitdagende use cases en maken regelmatig proefconcepten om te laten zien hoe nieuwe techniek werkt. Daarom hebben wij in een vorige blog een challenge georganiseerd en een gratis proefconcept weggegeven. Lees meer hierover in deze blog.

Naar aanleiding van de superleuke reacties die we hebben ontvangen, hebben we besloten om deze actie te verlengen. We zien dat we mensen hier echt mee helpen. Een proefconcept helpt bedrijven om prioriteiten te stellen en het geeft een goed inzicht in wat IoT voor hun kan doen. Dit gunnen we ieder bedrijf!

Grijp deze kans

Heb jij een interessante use case die om een oplossing vraagt? Omschrijf kort en bondig de use case en mail deze voor 1 oktober 2020 naar: info@xeelas.nl. Heb je vragen over deze challenge? Stuur een berichtje of bel +31 26 8487 043.

De Coronacrisis: de meerwaarde van nieuwe technologie is herbevestigd

De Coronacrisis: de meerwaarde van nieuwe technologie is herbevestigd

Net zoals vele Nederlanders ben ik thuis aan het werk. Achter mijn computer neem ik regelmatig een momentje om mijn gedachten te laten gaan over de Coronapandemie. Het is akelig, daarover bestaat geen twijfel! Tegelijkertijd zie ik ook kansen voor industriële bedrijven. Door de Coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe technologie de mens kan helpen om met elkaar te connecten en locatie ongebonden te werken. Daarover straks meer.

Ik wil je eerst meenemen naar Venetië. Deze toeristische trekpleister is onlosmakelijk verbonden met een eerdere pandemie: de Zwarte Dood. De Zwarte Dood woedde tussen 1346 en 1351 in Eurazië. Net als Corona ontstond de Zwarte Dood in Azië, in Mongolië om precies te zijn. In die tijd was Venetië een belangrijke handelspost en vormde het de toegangspoort tot West-Europa. Via mensen, vlooien en ratten aan boord van handelsschepen vond de Zwarte Dood bacterie zijn weg naar Venetië en de rest van Europa. In ongeveer vier jaar tijd stierf naar schatting zo’n derde van de Europese bevolking. Dit had verregaande sociale, culturele, politieke en economische gevolgen. Zo verloor men een groot gedeelte van de beroepsbevolking en moest men noodgedwongen opzoek naar nieuwe productieoplossingen. Men nam de eerste stappen richting mechanisatie; het begin van de moderne industriële tijd. Raderen en basale vacuüm pompen werden in de mijnbouw toegepast en het werd door het gebruik van balgen mogelijk ijzer volledig te smelten.

De andere kant van de Coronacrisis

Terug naar het heden. Momenteel zijn de meeste files verdampt en er is een flinke afname in de luchtvervuiling geconstateerd. Venetië was onlangs weer in het nieuws: er varen nu nauwelijks gondels en boten. Hierdoor is het sediment naar de bodem gezakt en is voor het eerst in zestig jaar het water helder. Dit heldere water in Venetië vind ik een mooie metafoor voor de andere kant van de Coronacrisis.

We besteden nu noodgedwongen meer tijd thuis en we krijgen hierdoor veel minder externe prikkels. Dit creëert de mogelijkheid om alles weer eens helder te zien, om zaken in perspectief te plaatsen en te herontdekken wat echt belangrijk is. We worden uit onze comfort zone geschopt. Onze creativiteit wordt geprikkeld. De solidariteit wint weer aan terrein. We krijgen de kans om te bezinnen en ‘het’ anders aan te pakken.

Industriële sector: minder op locatie. Meer technologie gedreven

Momenteel werken we minder op locatie en meer digitaal. We merken niet alleen wat voor een mooie impact dit heeft op de natuur, maar ook hoe makkelijk en tijdbesparend het is om via een internetverbinding contact te maken en samen te werken.

Nu tijdens deze crisis de meerwaarde van nieuwe technologie is herbevestigd, is het cruciaal om door te pakken. Ik voorzie dat na de Coronacrisis de vraag naar technologie gedreven producten en diensten aanzienlijk zal groeien, ook in de industriële sector. Ook hier ziet men steeds meer hoe makkelijk en tijdbesparend het is om via een internetverbinding contact te maken met elkaar en de machines in het veld. Nog meer industriële bedrijven willen op afstand zicht op wat de klant met hun materieel doet. Ze willen het materieel op afstand monitoren en storingen voorkomen, zodat de klant altijd goed werkend materieel heeft. Daarnaast willen kantoormedewerkers precies zien wanneer een machine terugkomt en willen zij direct weten wat voor onderhoud gepleegd moet worden, zodat de machine zo snel mogelijk terug in het veld kan. IoT maakt dit allemaal mogelijk! Kortom, met behulp van slimme technologie zal de dienstverlening in de industriële sector nog scherper worden.

Na de Zwarte Dood pandemie werden de eerste stappen richting mechanisatie gezet. Nu geeft de Coronacrisis een enorme boost aan het onvermijdelijke digitale tijdperk. Laten wij straks – wanneer de tijdelijke maatregelen zijn opgeheven – compleet opgeladen en vol goede moed nog slimmer en duurzamer samenwerken.

Nieuwe uitdagingen voor industriële bedrijven

Nieuwe uitdagingen voor industriële bedrijven

The Times they are A-changing zong Bob Dylan in 1964. Hij zong over hoe de wereld aan het veranderen was. Het lied past ook in de huidige tijd waarin het industriële tijdperk steeds meer plaatsmaakt voor het digitale tijdperk. En industriële bedrijven voor nieuwe uitdagingen komen te staan.

In het industriële tijdperk lag de focus op het product en de productlijnen. Bedrijven deden een kapitaalinvestering in de productlijn en dat moest wat opleveren. Degenen die de productielijn zo efficiënt mogelijk hadden ingericht, konden hun product voor een lage prijs aanbieden en veel verkopen. Zij hadden een schaalvoordeel en zij regeerden de economie. Bedrijven als Ford en Wal-Mart bijvoorbeeld. Echter, het probleem bij de schaaleconomie was dat het schalen best wel lang duurde.

Het optimaliseren van tijd

In het digitale tijdperk regeert software de wereld. Software schaalt makkelijk. Als industrieel bedrijf kom je hierdoor voor nieuwe uitdagingen te staan, namelijk zorgen dat je het juiste klantprobleem tackelt en deze sneller dan andere partijen oplost. Snelheid is belangrijker geworden dan efficiënt produceren.

Bij het tackelen van het juiste klantprobleem dien je rekening te houden met het feit dat de klant tegenwoordig niet meer opzoek is naar producten, maar naar ervaringen. De klant heeft bijvoorbeeld een aggregaat of koelcontainer nodig, maar zoekt een ervaring. Hiermee is de maatstaf van de economie veranderd! Het gaat nu niet meer over: ik wil mijn product zo goedkoop mogelijk leveren. Maar over: hoe prettig ervaren mijn klanten het verkrijgen van mijn product. Hoe zorg ik ervoor dat het snel wordt geleverd. Dat ze met een klik konden bestellen. Dat mensen onthouden wat ik voor ze heb betekend.

Daarnaast dienen advies en ondersteuning vanuit jou als leverancier te komen. Jij informeert de klant dat hij/zij nog betere ervaringen zal hebben, als het product op deze of op die wijze wordt gebruikt. Om de klant de juiste gebruikstips te kunnen geven moet jij van A tot Z bekend zijn met zijn/haar problemen en behoeften. Het polsen van die problemen en behoeften heet een inefficiënte verkenning. Je zet bijvoorbeeld zes lijntjes uit, net als een visser die met meerdere hengels vist. Heb je beet bij lijntje drie, dan ga je razendsnel schalen. In een door snelheid geregeerde economie draait het dus om ‘return on options’ (over een aantal investeringen één return) in plaats van om een ‘return on investment’. Het hebben van slimme netwerken zijn de sleutel hierin.

De pioniers

Amazon, Alibaba, Coolblue en Google werken op deze manier. Zij hebben een netwerk gecreëerd. Zij maken hardware waardoor ze een fysieke verbinding met de klant hebben en inzicht krijgen in wat triggert. De service die zij bieden is inmiddels dé norm geworden: met één klik bestellen, persoonlijke ervaringen, nieuwe features en ‘just in time’ delivery. Ook jouw klanten verwachten dé service die zij van dit soort bedrijven krijgen. Hoe maak jij dit waar?

Kies de juiste ontwikkelpartner

In de wereld van snelheid heeft jouw bedrijf een ontwikkelpartner nodig die de kennis, kunde en technologie in huis heeft om jouw bedrijf te helpen het juiste klantprobleem te tackelen en daar snel op in te spelen. Dat lukt jou niet langer met een partij voor de hardware, een andere partij die de software levert en weer een andere partij die de website onderhoudt. Je hebt één partij nodig die op hele kleine schaal proefjes doet en de lijntjes klaarzet. Die door snelle iteratie er goedkoop achter komt welke optie het beste is. En die doorontwikkelt terwijl jij het product en de bijbehorende dienst verder uitrolt.

The Times they are A-changing! Heeft dit verhaal jou aan het denken gezet? Heb je bedrijfsspecifieke vragen hoe jij ‘return on options’ behaald? Of wil je sparren over de huidige koers van jouw bedrijf? Neem dan contact op met Xeelas. Wij maken graag tijd voor jou vrij.

Doe mee aan de challenge. Maak kans op een gratis proefconcept

Doe mee aan de challenge. Maak kans op een gratis proefconcept

Als engineer is er niets mooiers dan zien hoe techniek wordt gebruikt. Helemaal als je de techniek zelf hebt gemaakt. Onze engineers bijten zich graag vast in uitdagende use cases en maken regelmatig proefconcepten om te laten zien hoe nieuwe techniek werkt. Daarom geven wij een gratis proefconcept weg. Je leest hier later meer over. Eerst het verhaal van onze laatste succesvolle proefconcept. Hiermee neem jij direct een kijkje in ons engineers lab.

In ons engineers lab

Vorige week kwam de vraag binnen of het mogelijk is met behulp van sensoren accurate gewichtsmetingen te doen van een zeer specifiek product. Toen ik tijdens het telefonische gesprek met het bedrijf hun product, de specifieke behoeften en waar ze tegen aanlopen aan het bespreken was, zag ik vanuit mijn ooghoeken één van mijn engineers zijn duim opsteken. Wat bleek; terwijl ik met het bedrijf aan het praten was, hadden mijn engineers al drie manieren bedacht om het probleem op te lossen. Na afloop van het telefonische gesprek gaf mijn team een korte presentatie van wat zij hadden bedacht. Zeer vooruitstrevend! Er was namelijk nog niks rond met het bedrijf. Mijn response was dan ook: “Guys, uitstekend! Maar graag nog even pas op de plaats”.

Een dag later zie ik dat mijn team, in hun enthousiasme, de sensoren heeft besteld en is begonnen met een deskopstelling (en mijn ‘pas op de plaats’ instructies compleet heeft genegeerd). Weer een dag later worden de sensoren voor gewichtsbepaling bevestigd aan een kruk. Nu is de deskopstelling klaar om getest te worden. Aan onze stagiair de eer om op de kruk te gaan zitten zodat wij zijn gewicht kunnen bepalen. Dat bleek lastig, want hij bleef niet stil genoeg zitten en voor dit type gewichtsmeting was een stilstaand gewicht nodig. Een paar barbells op de kruk leggen dan. Gelukt! De sensoren konden het exacte gewicht meten en het systeem communiceerde perfect.

Die dag heb ik niet alleen het mooie stukje techniek, maar ook het enthousiasme van mijn team teruggekoppeld aan het bedrijf. Je raadt het al, we kregen de kans om ons proefconcept op hun kantoor te pitchen en we kregen daarna de opdracht. Om dat te vieren, geven wij een gratis proefconcept weg.

Waarom een proefconcept?

Een proefconcept is een eerste stap, een instrument, om nieuwe techniek binnen jouw bedrijf te testen. Het heeft drie voordelen voor jou als industrieel bedrijf. Het is goedkoop, snel en je ziet direct resultaat. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste. IoT biedt veel mogelijkheden, maar die moet je wel zien. Misschien is nog niet iedereen binnen jouw organisatie bekend met de potentie van techniek. Met een proefconcept heb jij een tastbaar, goedkoop en snel instrument om hen te overtuigen en kun jij draagvlak creëren voor nieuwe techniek.

Grijp deze kans

Heb jij een interessante use case die om een oplossing vraagt? Omschrijf kort en bondig de use case en mail deze voor 31 maart 2020 naar: info@xeelas.nl. Wie weet komt ons team van engineers binnenkort gratis het proefconcept bij jou op kantoor presenteren. Heb je vragen over deze challenge? Stuur dan even een berichtje of bel +31 26 8487 043.