Selecteer een pagina
Hoe de glasproducent innoveerde door Rapid Prototyping

Hoe de glasproducent innoveerde door Rapid Prototyping

Een Nederlandse glasproducent wilde voorkomen dat glasbokken onnodig lang en ongebruikt op een bouwplaats blijven staan. Zo hoeven zij minder glasbokken in roulatie te hebben en hiermee besparen zij kosten. Xeelas heeft de glasproducent hierbij geholpen, onder andere met behulp van Rapid Prototyping. Onze ingenieurs maakten van een goed idee een prototype en vervolgens werd die versie uitgetest.

Rapid Prototyping zorgt ervoor dat de beste ideeën snel kunnen worden gevalideerd. De methode is ontstaan uit Computer-aided-design (CAD), een software die wordt gebruikt om mechanische onderdelen te ontwerpen.

Bij de glasproducent hebben wij gekozen voor de Rapid Prototyping workflow omdat het een viertal voordelen biedt:

 • Wij krijgen snel inzicht in welke ideeën de beste oplossingen zijn voor het business en technische vraagstuk.
 • Door de praktische aanpak zien wij direct wat werkt en wat niet, zonder dat een prototype gelijk helemaal doorontwikkeld hoeft te worden.
 • De diverse teamleden (van de glasproducent en Xeelas) moeten nauw met elkaar samenwerken om snel een prototype te ontwikkelen, hierdoor groeit de groepscohesie.
 • Een verhoogde creativiteit van teamleden, want zij moeten vooraf bedenken hoe ze het eindproduct tot een prototype maken.

Terug naar de glasproducent die precies wilde weten waar zijn glasbokken staan en wanneer ze leeg zijn. De drie stappen in onze werkwijze waren:

1) Het bouwen van een schaalmodel

Vanuit een praktisch oogpunt is het niet handig om de applicatie direct te testen op zo’n enorme glasbok. Daarom hebben wij eerst een metalen schaalmodel gemaakt.

2) Het testen in een zo realistisch mogelijke conditie

Wij zijn zo dicht mogelijk bij de realiteit gebleven. Alle krachten die in het veld van invloed zijn op de glasbok, hebben wij nagebootst. Hierdoor kon ons team goed zien wat de wisselwerking tussen die twee is. We hebben in deze fase de opties: druk,- bewegings,- en contactsensor getest.

3) De resultaten en de validatie vaststellen

Ons team neemt de testresultaten goed onder de loep. Het is zaak zo spoedig mogelijk een helder antwoord te krijgen op de volgende vragen: is de door ons bedachte oplossing met de sensoren technisch mogelijk? Is het commercieel aantrekkelijk en zijn de sensoren niet te duur?

De use case van de glasproducent was een succes! Met onze werkwijze hebben wij de veldimplementatie voor deze partij weten te realiseren. Maar wij hebben meer leuk nieuws. Momenteel zijn wij ook in gesprek met een glasproducent die in meerdere Europese landen actief is en een pool van meer dan twee miljoen glasbokken beheert. Wij houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vandaag heb jij een idee gekregen hoe wij procesoptimalisatie hebben gerealiseerd voor een glasproducent. Heb jij trouw onze blogs gelezen, dan weet jij dat dit thema eerder de revue is gepasseerd. Bijvoorbeeld, in de blog over het terughalen van machines met de Retour App. Ben jij benieuwd wat Xeelas concreet voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op. Wij zijn benieuwd naar jouw businesscase.

IoT: to Do or Not to Do?

IoT: to Do or Not to Do?

IoT maakt een opmars in zowat iedere sector, van de zorg tot aan de bouw. Toch zitten wij regelmatig aan tafel met bedrijfseigenaren, directeuren en managers die klamme handen krijgen wanneer het over IoT gaat. Zij twijfelen of IoT de volgende stap voor hun organisatie moet zijn en geven een hoop redenen om er nog niet aan te beginnen. Drukte door lopende zaken, er is geen budget, de IT strategie is nog niet af of er moet eerst meer onderzoek worden gedaan, zijn enkele argumenten.

Dit kan allemaal waar zijn, maar er kan ook iets anders spelen, zoals: verliesaversie. Verliesaversie is de impuls om een mogelijk verlies te vermijden of te omzeilen. Men is meer bereid om grotere risico’s te nemen om verlies te voorkomen, dan om winst te maken. Verliesaversie maakt het lastig om objectief naar IoT te kijken; onbewust kan men een waslijst aan redenen bedenken om die ene stap niet te maken.

Een ander veelvoorkomend argument om niet aan de slag te gaan met IoT is dat men het huidige systeem prettig vindt werken, of dat de bedrijfseigenaar tien jaar geleden het systeem zelf heeft ontwikkeld. Wanneer dat soort redenen op tafel komen, merken wij dat men niet echt open staat voor de mogelijkheden die nieuwe systemen bieden. En daarmee voorbij gaat aan het feit dat een nieuw systeem zomaar de helft goedkoper kan zijn en meer functionaliteit kan bieden dan het huidige. Dit fenomeen heet Sunk Cost Fallacy. Er is sprake van een emotionele gehechtheid aan een bepaald systeem, mensen of relaties. Die gehechtheid maakt het lastig om van koers te veranderen.

Grijp de kansen de IoT biedt

Het is zonde als je onbewust blind bent voor nieuwe kansen en je bedrijf hierdoor klanten niet meer optimaal bedient. Daarom geven wij hieronder redenen om wel aan de slag te gaan met IoT.

Reden 1. Remote-monitoring

Vaak is het eerste waar bedrijven aan denken: Track & Trace, want daarmee wordt voorkomen dat spullen worden gestolen. Track & Trace is een aantal jaar geleden door bedrijven die ritregistratie software verkopen in het leven geroepen. Maar in 95% van de gevallen is Track & Trace geen goede businesscase. Er moet veel worden gestolen of de aanschafwaarde van de apparatuur moet hoog zijn, wil je hiervan een businesscase maken.

Xeelas richt zich daarom op remote monitoring. Naast een locatie kun jij ook zien hoe jouw klant de machine gebruikt en wat de conditie van de machine is. Hierdoor worden de volgende twee redenen mogelijk en kan de toekomstige dienstverlening van jouw bedrijf op een stevige digitale fundering worden gebouwd.

Reden 2. Klantrelaties

Er is sprake van een goede businesscase wanneer organisaties de relatie met bestaande klanten willen behouden en uitbreiden. Klanten zijn de meest waardevolle activa! Het verbinden van machines brengt jouw organisatie dichter bij klanten, want je kunt precies zien waar klanten jouw machines voor gebruiken en hoe ze die gebruiken. Hierdoor kan je bedrijfsprocessen en services beter afstemmen op hun behoeften en verwachtingen.

Reden 3. Operationele kosten

Als bedrijf zijnde wordt van je verwacht dat je elk jaar met minder kosten beter presteert. Daarom is het niet gek dat veel bedrijven die met IoT aan de slag gaan, het verminderen van operationele kosten als businesscase hebben. In het verlengde hiervan staat het creëren van schaalbaarheid. Met IoT kan je menskracht slimmer inzetten: met hetzelfde aantal of minder mensen kan je meer klanten bedienen. Voor veel bouwgerelateerde bedrijven, vooral diegenen die kampen met personeelstekorten, is dit dé grote meerwaarde van IoT.

Hebben onze redenen jou overtuigd? Wij gaan graag met je aan tafel om te kijken hoe jouw organisatie zo spoedig mogelijk een Return on Investment haalt uit IoT. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Leer van ERP fouten; voorkom herhaling bij IoT- implementatie

Leer van ERP fouten; voorkom herhaling bij IoT- implementatie

In 1980 onderscheidde futurist, Alvin Toffler, verschillende soorten samenlevingen als golven. Een ieder van die golven bracht nieuwe industrieën en nieuwe manieren van werken en samenleven.

De eerste golf was de agrarische samenleving. De tweede de industriële samenleving. De derde golf was het informatietijdperk, aangespoord door computertechnologie. De vierde golf was de verbonden samenleving; deze begon begin jaren negentig met de komst van het internet en de snelle groei van de draadloze wereld. Momenteel bevinden wij ons in de hoogtijdagen van de verbonden samenleving, een voorbeeld hiervan is Enterprise Resource Planning (ERP). Met deze software worden mensen binnen de organisatie met elkaar verbonden. Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van een nieuwe golf: Internet of Things (IoT). Hier worden wij als mensen via de cloud verbonden met objecten; jij hebt hiermee altijd zicht op het materieel in het veld.

Ruim vijftien jaar geleden begonnen de eerste ERP implementaties in de verbonden samenleving. Wat kunnen wij ervan leren? Welke fouten hoeven we niet te herhalen in deze nieuwe IoT samenleving waarin alle facetten van ons leven – met elkaar en met de mensen om ons heen – worden verbonden? Wij bespreken het hieronder.

Leer van de fouten van ERP implementaties

1) Begin met het einde voor ogen

Men heeft veel ERP software klakkeloos geïmplementeerd in bedrijven. Het gevolg is dat veel ERP pakketten nu niet meer passen.

Voor IoT-implementatie is het daarom aan te raden om het vertrek- en eindpunt helder in kaart te brengen. En daarna pas te plannen hoe je objecten met elkaar gaat verbinden. Beantwoord vragen als:

 • Wat wil ik bereiken met IoT?
 • Hoe sluit IoT aan bij de identiteit van mijn organisatie?
 • Heb ik één IoT pakket nodig voor het hele bedrijf of diverse IoT oplossingen voor verschillende afdelingen?
 • Bij welke afdeling kan ik het beste beginnen met de implementatie?

2) Je zult door de zure appel moeten bijten

Veel bedrijven dachten dat hun logistieke en productieproblemen opgelost zouden zijn met de invoering van een splinternieuw ERP pakket. Zij zagen ERP als oplossing in plaats van als instrument. Zie het zo: je gaat een ERP-traject aan om een bepaald einddoel te bereiken. Dat kost eerst wat voordat het wat oplevert en procesmatig zal het af en toe wringen.

We moeten er bij IoT-implementaties voor waken om niet in dezelfde valkuil te trappen. Als het gaat om IoT, dan moet je van tevoren helder in kaart brengen hoe jouw mensen dienen om te gaan met de IoT informatie uit het veld. Dit moet altijd in het teken staan van het bereiken van organisatiedoelen. Dan pas fungeert IoT als een oplossing.

3) Ontwikkel klein en rol daarna groot uit

Eén van de meest kostbare fouten die tijdens ERP implementaties zijn gemaakt, is het direct groots uit te rollen in de organisatie. De software werd geïnstalleerd, iedereen kreeg een gebruikersinstructie gemaild en de volgende dag was het hele bedrijf overgeschakeld. Dat terwijl er nog fouten in de software zaten, processen nog niet waren aangepast en nog niet iedereen goed geïnformeerd was. Al deze problemen moesten worden opgelost terwijl de klant zat te wachten.

Voorkom een hoop moeilijkheden. Test IoT technologie- met de volledige functionaliteit – eerst uit in een micro omgeving, voordat je het op bedrijfsniveau uitrolt. Zo kun je bottlenecks identificeren, kinderziektes genezen en onnodige bedrijfsfouten voorkomen.

4) Kies een partner die met jou kan én wil groeien

Met de opkomst van ERP software schoten de vendors als paddenstoelen uit de grond. Het waren bedrijven die hun eigen software aanboden, resellers die pakketten van grote software huizen doorverkochten en alles daartussenin. Sommige leverden maatwerk en andere wilden alleen maar een standaardpakket installeren en maandkosten declareren.

Kies bij de implementatie van IoT voor een aanbieder met dezelfde visie als jij. Zoek een partner die bij jou past! Dit is een belangrijke les die wij willen meegeven.

Hoe bereidt jouw bouwgerelateerde organisatie zich voor op de IoT samenleving? Worstel jij met vragen als:

 • Wat is er voor ons bedrijf mogelijk met IoT? En hoe kunnen wij dit procesmatig bolwerken?
 • Welke beslissingen moet ik nemen om IoT adequaat te implementeren? En hoe maak ik de juiste beslissingen?

Wellicht is onze Digitaliseringsscan een goede optie voor jouw organisatie. Wil je één van onze Xeelas professionals spreken? Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Geen mythe: de transformatie in de bouw en infra sector

Geen mythe: de transformatie in de bouw en infra sector

Wil jouw bedrijf succesvol zijn in het nieuwe digitale tijdperk? Dan moet je transformeren. Xeelas betekent transformatie. Vandaag vertellen wij het verhaal achter deze naam. Daarvoor reizen wij af naar Noord-Amerika van voor Columbus.

De naam, Xeelas, is gebaseerd op een verhaal uit de mythologie van de Lummi stam. Zij leven al eeuwenlang in het noordwesten van Amerika. Xe’ls of Xelas is hun transformatie figuur. Volgens de overlevering was er een tijdperk waarin de wereld anders was: gevaarlijk en moeilijk bewoonbaar door het woeste landschap en gevaarlijke monsters. De wezens van die wereld hadden daarom zowel menselijke als beestachtige kenmerken om te kunnen overleven.

Xe’ls was bezorgd om het welzijn van de wezens. Hij wilde orde aanbrengen in de chaos. En daarom transformeerde hij het onherbergzame landschap en de gevaarlijke monsters in vormen die wij vandaag nog steeds kennen: bossen, dieren, meren, rivieren, zeeën en bergen. Hij creëerde een natuurrijke omgeving waarin de wezens in harmonie met hun omgeving konden samenleven- zo konden zij verder evolueren als mens.

Xeelas staat voor transformatie

Momenteel leven wij als mensheid in een moderne wereld die hard en vijandig kan zijn, wanneer men niet over de juiste resources beschikt. Daarom maakt Xeelas de wereld gemakkelijker voor mensen door techniek toe te passen. Wij helpen organisaties om hun omgeving dusdanig te transformeren dat deze werkbaar wordt. Dat digitalisering een kracht wordt. Dat techniek bruikbaar wordt. Dat de organisatie zich continu kan aanpassen aan de veranderende wereld én in vergelijking met voorheen, met 20% van de effort, 80% meer kan bereiken.

Voor bouw en infra en op humanitair gebied

Xeelas zet zich in voor een mooie wereld met behulp van techniek; niet alleen voor bouwgerelateerde bedrijven, maar ook op humanitair gebied. Zo hebben wij, samen met de Duitse NGO ASB, onderzocht hoe wij met behulp van IoT toepassingen de leefomstandigheden van mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland kunnen verbeteren. Op zo’n wijze dat er tegelijkertijd operationele kosten worden bespaard.

Dit kan bijvoorbeeld wanneer koelkasten waarin medicijnen worden bewaard altijd op de juiste temperatuur draaien- ook bij een storing in het elektriciteitsnetwerk. Als dit niet zo is, gaat automatisch een alarm af. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de veiligheid wordt gewaarborgd. Momenteel bekijken wij hoe een slim toegangscontrolesysteem kan worden geïmplementeerd in de vluchtelingenkampen die wij hebben bezocht.

Wij zijn Xeelas. Wij geloven in techniek met een maatschappelijke waarde. In het aangezicht van een golf van nieuwe technologie die onze wereld overspoelt, helpen wij mensen om zo prettig mogelijk te leven en te werken in het nieuwe digitale tijdperk. Neem contact op voor meer informatie.

Wil jij meer over onze visie lezen? In onze allereerste blog lees je over onze boodschap aan bedrijven: Word geen handzager in het digitale tijdperk.

Vind jij het interessant om te bespreken wat wij concreet voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

Met De Digitaliseringsscan zie je door de bomen het bos

Met De Digitaliseringsscan zie je door de bomen het bos

Jij ziet op digitaliseringsgebied veel op je afkomen: IoT devices, Digitale Documenten, Artificial Intelligence, Machine Learning en Virtual Reality. Maar hoe bepaal jij wat op dit moment de prioriteit moet krijgen?

Nieuwe techniek is niet altijd zaligmakend! Wij zien dat het voor veel bedrijven lastig is om de juiste keuzes te maken. Daarom heeft Xeelas De Digitaliseringscan ontwikkeld.

Met de Digitaliseringscan kijken wij naar het totaal plaatje. Vanuit de visie dat bij succesvol digitaliseren, zowel digitaliserings- als bedrijfskundige vraagstukken om de hoek komen kijken. Het inpassen van nieuwe techniek is niet altijd een goede eerste stap. Waar het om gaat is dat je eerst het procesmatige gedeelte goed op orde hebt en dan pas gaat digitaliseren. De stelregel luidt dan ook: als je een ‘shitty’ proces digitaliseert, krijg je een ‘shitty’ digitaal proces.

Xeelas heeft professionals geselecteerd met zowel technische als bedrijfskundige expertise om samen met jou te kijken naar de digitaliseringsdoelen van de organisatie. Jij ontvangt een praktisch adviesrapport waarin staat omschreven waar de grootste winst te behalen is en op welke componenten; hoe jouw organisatie met 20% van de effort, 80% van het rendement behaalt.

De Digitaliseringscan bestaat uit vier stappen.

Stap 1.

Met het management kijken wij naar de organisatie- en klantbehoeften én hoe techniek hierbij kan aansluiten.

Stap 2.

Vervolgens maken onze professionals een inventarisatie van de organisatie:

 • Hoe ver is de organisatie op procesmatig en digitaliseringsgebied?
 • Welke digitaliseringspilots hebben jullie gedraaid en wat waren de uitkomsten hiervan?
 • Welke ontwikkelingen zijn er momenteel gaande op digitaliseringsgebied?

Stap 3.

Wij halen ideeën uit de organisatie door alle afdelingen af te gaan en in gesprek te gaan met de mensen op de werkvloer. Wij stellen vragen als:

 • Wat is belangrijk voor hen?
 • Waar lopen ze tegenaan?
 • Wat zien zij als de valkuilen van de organisatie?

Stap 4.

Jij ontvangt een praktisch adviesrapport. Hiermee weet jij precies welke stappen jij moet nemen om succesvol te ondernemen in het nieuwe digitale tijdperk.

Een aantal bedrijven in de bouw en infra gingen jou voor. De rode draad in de feedback was dat men anders naar de organisatie is gaan kijken en andere prioriteiten is gaan stellen. Daarnaast kregen wij complimenten over onze aanpak: het werd enorm op prijs gesteld dat de mensen in de organisatie nauw werden betrokken bij het proces en dat er goed naar hen werd geluisterd.

Zie jij op digitaliseringsgebied door de bomen het bos niet meer? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Het terughalen van machines: efficiënt en smart met de Retour App

Het terughalen van machines: efficiënt en smart met de Retour App

Jouw organisatie verhuurt machines zoals aggregaten, pompen, HVAC of bouwmachines.

Xeelas heeft een Retour App ontwikkeld, die zich puur focust op het stukje terughalen. Wij zien dat de meeste winst te behalen is in dit proces. In combinatie met Xeelas IoT is het mogelijk om tot wel 25% lagere operationele kosten te krijgen.

De huidige manier van terughalen

Momenteel gaat het terughalen meestal als volgt.

De klant laat weten dat hij het materieel niet meer nodig heeft. De werkbon wordt gemaakt, de route uitgewerkt en de chauffeur gaat op pad.

Ook al is er gebeld, wil het niet zeggen dat de machine retour kan; vaak is er niemand op locatie, de machine staat nog helemaal ingebouwd of de mannen die de machine gebruiken weten van niks en hebben hem nog nodig. Helaas komt dit nog vaak voor en komt er er pas achter als het bonnetje weer wordt ingeleverd.

Het grootste probleem is echter dat de bonnenstroom traag is. Welke machines komen er de komende paar dagen terug en wat moet eraan gebeuren om ze weer inzetbaar te krijgen? Om de inzetbaarheid van de vloot te verhogen in de piek periodes, is het real time beschikbaar hebben van deze informatie essentieel. Daarom is onze Retour App een aanwinst.

De Retour App van Xeelas

Onze Retour App heeft vier expliciete voordelen.

1) De chauffeur heeft altijd en overal toegang tot de actuele planning, want met onze Retour App kunnen route planningen op afstand worden bewerkt.

2) Klantenafhandeling gebeurt realtime. Hierdoor vinden er geen vertragingen meer plaats bij de verwerking van de klantgegevens; de binnendienst hoeft niet meer te wachten op de bonnetjes en eindafrekeningen kunnen na terugname van het materieel direct worden verzonden.

3) Jouw logistieke operatie krijgt een enorme boost. Door de realtime informatie weet jij precies welke machine wanneer terugkomt en of deze 200 of 500 uur onderhoud nodig heeft. Zo is de werkplaats altijd goed geïnformeerd én kunnen zij ervoor zorgen dat de machines zo snel mogelijk weer inzetbaar zijn – een tijdswinst die kan oplopen tot wel 24 uur.

4) Up-to-date informatie op de juiste plek. De Retour app is te koppelen met elk ERP systeem. Op deze manier hoeft alles maar op 1 plek te worden ingevoerd en is de informatie uit het veld direct zichtbaar voor jouw medewerkers.

Terughalen met de Retour App

De Retour App is gemaakt voor en door praktijkmensen; er zit geen functie te veel of te weinig in. Hierdoor kan een ieder aan de slag met deze app. Zo gemakkelijk is het:

 • In de app staan lijstjes van machines die afgehaald moeten worden.
 • Per klant kan de chauffeur afvinken wat hij daadwerkelijk meeneemt of als het een vergeefse rit was.
 • De chauffeur kan alle machines en toebehoren aanvinken. Mocht er schade zijn, dan kunnen hier foto’s van worden gemaakt en direct op afstand worden beoordeeld.
 • Als we het combineren met de Xeelas monitoring oplossingen, dan staat alle informatie van de machines, zoals de urenstand en het verbruikte brandstof, er al in.
 • Net als bij de UPS kan de klant digitaal tekenen.

Het mooie van realtime werken is dat jouw logistieke afdeling direct de stand van zaken weet, op kantoor kunnen zij direct de eindafrekening sturen en jouw organisatie kan, in combinatie met Xeelas IoT, tot wel 25% besparen op de logistieke kosten.

Verhuurt jouw organisatie machines en wil jij graag het terughalen digitaliseren? Neem dan contact met ons op voor een demonstratie van de Xeelas Retour App.