Dit krijgt jouw bedrijf voor de kiezen: Disruptieve Innovatie

Dit krijgt jouw bedrijf voor de kiezen: Disruptieve Innovatie

Je bent een grote speler in de markt: jouw bedrijf heeft een gevestigde naam en een solide marktaandeel. Maar houd je ook rekening met het feit dat je vroeg of laat te maken krijgt met disruptieve innovatie?

Elke industrie wordt op een bepaald moment ontwricht door nieuwe innovaties van kleine spelers. Op dat moment zijn zij in staat om klanten beter en sneller te bedienen. De grote spelers hebben – ondanks hun kapitaal, macht en kennis van de branche – niet de capaciteiten in huis om snel te reageren op de disruptie die de nieuwe innovatieve spelers veroorzaken. Zo lijkt Amazon op dit moment onverslaanbaar, maar er komt een tijd waar, bij wijze van spreken, vijf jongens in een schuurtje hebben zitten klussen en een algoritme hebben ontwikkeld die Amazon compleet uit het veld zal slaan. Zelfs Jeff Bezos, de oprichter en CEO van Amazon, praat publiekelijk over de onvermijdelijke ondergang van zijn bedrijf.

Een interessante vraag om te stellen is: Waarom kunnen de grote jongens niet reageren op deze nieuwkomers en wat kunnen wij daarvan leren?

De oorzaak is dat grote bedrijven zich focussen op: hoe kunnen wij zaken verbeteren in plaats van hoe kunnen wij het totaal anders doen. Gevestigde bedrijven hebben voldoende financieel kapitaal en gebruiken een deel van hun vermogen om verbeteringen aan te brengen. Daarentegen hebben de vijf jongens in het schuurtje geen kapitaal. Zij worden hierdoor gedwongen om anders te kijken, een andere benaderingswijze te kiezen en creatief te zijn. Er ontstaat iets nieuws – iets disruptiefs – door die vindingrijke manier van denken. En gevestigde bedrijven zijn het vermogen verloren om hier succesvol op te reageren.

Bewapen jouw organisatie tegen disruptieve technologieën

Hieronder drie tips voor grote bedrijven die zich wel willen bewapenen tegen disruptieve technologieën:

1) Omarm een groei mindset

Volgens consultant en hoogleraar, Peter Drucker (1909 – 2005), is het niet voldoende om als bedrijf te willen leren, het is noodzakelijk om te weten hoe je leert en processen in te richten om dit te faciliteren. Doe je dit niet, dan komt de organisatie onder een deken van onwetendheid te liggen. Creëer een bedrijfscultuur waarin mensen gestimuleerd worden om zich in te leven in de klant, durven te falen, leren van elkaar en andere organisaties, en waarin nieuwsgierigheid wordt beloond.

2) Faciliteer on-the-job training

Digitale transformaties vragen om nieuwe skills. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat medewerkers 70% van hun kennis tijdens het werk vergaren, 20% via coaching en feedback, en 10% via trainingen en cursussen.

Stel dat jij koelcontainers verhuurt en voor een nieuw service management systeem hebt gekozen. Jouw service monteurs dienen vanaf dat moment niet alleen het koudemiddel te wisselen in de koelcontainers, maar ook met het nieuwe service management systeem te werken. Als zij goed met het nieuwe systeem weten om te gaan, ontvangen zij de juiste informatie op het juiste moment. Daarnaast zullen zij moeten leren hoe zij informatie invoeren, zodat collega’s altijd op de hoogte zijn van de status van de machines.

Wil je als bedrijf echt anders gaan werken, realiseer je dan dat een nieuw systeem impact heeft op de werkwijze van medewerkers. Als organisatie dien je dit vooraf helder te communiceren én jouw mensen de tijd en ruimte geven om tijdens het uitvoeren van hun werkwerkzaamheden te leren. Zorg voor goede on-the-job trainingen.

3) Profiteer van kleine interactieve projecten

Met kleine interactieve projecten gaan weinig kosten gepaard en leer je snel wat er voor jouw bedrijf wel en niet werkt. Zo kun je goed zien of de innovatie die jij voor ogen hebt ook economisch en technisch mogelijk is. Een goede methode om dit te doen is: Rapid Prototyping. Wij schreven eerder een blog over deze snelle workflow.

Wil jij jouw organisatie bewapenen tegen disruptieve innovaties én zelf slim innoveren met behulp van kleinschalige interactieve projecten? Neem contact op met ons op. Wij zitten inmiddels niet meer in een schuurtje, maar hebben wel de noodzakelijke vindingrijke mindset. Je leest hier meer over ons.

Radarsensoren, een aanwinst voor inhoudsmetingen

Radarsensoren, een aanwinst voor inhoudsmetingen

Radarmetingen worden gebruikt in vliegtuigen, schepen, auto’s, raketten en drones. Maar heb je er wel eens aan gedacht dat Radarsensoren ook interessant kunnen zijn voor jouw organisatie? Vandaag lees je meer over hoe Radars werken, de geschiedenis en de voordelen. Zo krijg jij een idee of jouw organisatie kan profiteren van Radarsensoren, bijvoorbeeld bij het doen van inhoudsmetingen.

Hoe werken Radars?

Radar staat voor RAdio Detectie And Ranging. Radars werken op basis van ‘time of flight’. Hoe lang een signaal onderweg is geweest, bepaalt de afstand. Radars zenden via een antenne radiogolven uit en ontvangen een gereflecteerde radiostraling (echo) terug. Doordat het op het object reflecteert, komen er radiosignalen terug en hierdoor krijg je een goede locatie of beeld van het object. Aan de hand van de echo kan een aantal gegevens van het object worden bepaald, zoals richting, afstand, hoogte en snelheid. Radars zijn beschikbaar in verschillende vormen en maten, afhankelijk van het gebruik.

Zo kunnen boerenbedrijven de inhoud van veevoeder silo’s exact bepalen met behulp van een sensor gebaseerd op Radartechnologie. Zonder de sensor blijft het een grove schatting en kunnen zij er gemakkelijk honderden kilo’s naast zitten. Het veevoer in een silo vormt zich namelijk aan de bovenkant in een punt, omdat de silo vanaf de bovenkant wordt gevuld. De meeste inhoudsmetingen, zoals ultrasone metingen, meten alleen de afstand tot een object. Hierdoor kunnen die systemen het veevoer in de puntvorm niet goed meten en krijg je altijd een vertekend beeld. Met een Radar in combinatie met Machine Learning kan het wel.

De Historie van Radars

Radars komen uit de negentiende eeuw. In 1886 werkt de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz er al mee. Hij wordt gezien als de uitvinder van de Radar.

Vanaf 1930 tot 1940 werd de Radar doorontwikkeld en steeds meer in gebruik genomen in Amerika, Duitsland, Japan, Frankrijk en ook in ons eigen land. Het bedrijf dat zich toentertijd in ons land bezighield met Radars was de Hollandse Signaal Apparaten, tegenwoordig bekend onder de naam Thales.

In 1939 was de Radar een cruciaal instrument voor de Britten. Het Britse leger was namelijk in staat om hun kust te beschermen en de luchtoorlog tegen de Duitsers te winnen met behulp van het Chain Home-radarsysteem.

De voordelen van het gebruik van Radars

Moderne Radarsensoren bieden twee voordelen voor hedendaagse bedrijven. Wij bespreken deze hieronder.

1) Low Power

Radars kun je energie efficiënt maken. Xeelas doet dit bijvoorbeeld met behulp van ruimtevaarttechnologie. Door een Radarsensor toe te passen, gaat de batterij van ons standalone IoT systeem enorm lang mee.

2) Kostenvoordeel

Door gebruik te maken van Radarsensoren en Machine Learning, krijg je een uitstekend beeld van iedere vorm. Ideaal voor inhoudsmetingen. (Denk weer even aan het voorbeeld van de veevoeder silo). Doordat jij een precieze weergave van de inhoud krijgt, kun je het bijvullen nauwkeurig plannen. En dit gaat gepaard met een aanzienlijk kostenvoordeel.

Zijn het doen van adequate inhoudsmetingen een belangrijk onderdeel van jouw bedrijfsproces. En ben jij naar aanleiding van deze blog benieuwd geworden naar de mogelijkheden met sensoren? Neem dan nu contact op.

Hoe de glasproducent innoveerde door Rapid Prototyping

Hoe de glasproducent innoveerde door Rapid Prototyping

Een Nederlandse glasproducent wilde voorkomen dat glasbokken onnodig lang en ongebruikt op een bouwplaats blijven staan. Zo hoeven zij minder glasbokken in roulatie te hebben en hiermee besparen zij kosten. Xeelas heeft de glasproducent hierbij geholpen, onder andere met behulp van Rapid Prototyping. Onze ingenieurs maakten van een goed idee een prototype en vervolgens werd die versie uitgetest.

Rapid Prototyping zorgt ervoor dat de beste ideeën snel kunnen worden gevalideerd. De methode is ontstaan uit Computer-aided-design (CAD), een software die wordt gebruikt om mechanische onderdelen te ontwerpen.

Bij de glasproducent hebben wij gekozen voor de Rapid Prototyping workflow omdat het een viertal voordelen biedt:

  • Wij krijgen snel inzicht in welke ideeën de beste oplossingen zijn voor het business en technische vraagstuk.
  • Door de praktische aanpak zien wij direct wat werkt en wat niet, zonder dat een prototype gelijk helemaal doorontwikkeld hoeft te worden.
  • De diverse teamleden (van de glasproducent en Xeelas) moeten nauw met elkaar samenwerken om snel een prototype te ontwikkelen, hierdoor groeit de groepscohesie.
  • Een verhoogde creativiteit van teamleden, want zij moeten vooraf bedenken hoe ze het eindproduct tot een prototype maken.

Terug naar de glasproducent die precies wilde weten waar zijn glasbokken staan en wanneer ze leeg zijn. De drie stappen in onze werkwijze waren:

1) Het bouwen van een schaalmodel

Vanuit een praktisch oogpunt is het niet handig om de applicatie direct te testen op zo’n enorme glasbok. Daarom hebben wij eerst een metalen schaalmodel gemaakt.

2) Het testen in een zo realistisch mogelijke conditie

Wij zijn zo dicht mogelijk bij de realiteit gebleven. Alle krachten die in het veld van invloed zijn op de glasbok, hebben wij nagebootst. Hierdoor kon ons team goed zien wat de wisselwerking tussen die twee is. We hebben in deze fase de opties: druk,- bewegings,- en contactsensor getest.

3) De resultaten en de validatie vaststellen

Ons team neemt de testresultaten goed onder de loep. Het is zaak zo spoedig mogelijk een helder antwoord te krijgen op de volgende vragen: is de door ons bedachte oplossing met de sensoren technisch mogelijk? Is het commercieel aantrekkelijk en zijn de sensoren niet te duur?

De use case van de glasproducent was een succes! Met onze werkwijze hebben wij de veldimplementatie voor deze partij weten te realiseren. Maar wij hebben meer leuk nieuws. Momenteel zijn wij ook in gesprek met een glasproducent die in meerdere Europese landen actief is en een pool van meer dan twee miljoen glasbokken beheert. Wij houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vandaag heb jij een idee gekregen hoe wij procesoptimalisatie hebben gerealiseerd voor een glasproducent. Heb jij trouw onze blogs gelezen, dan weet jij dat dit thema eerder de revue is gepasseerd. Bijvoorbeeld, in de blog over het terughalen van machines met de Retour App. Ben jij benieuwd wat Xeelas concreet voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op. Wij zijn benieuwd naar jouw businesscase.

IoT: to Do or Not to Do?

IoT: to Do or Not to Do?

IoT maakt een opmars in zowat iedere sector, van de zorg tot aan de bouw. Toch zitten wij regelmatig aan tafel met bedrijfseigenaren, directeuren en managers die klamme handen krijgen wanneer het over IoT gaat. Zij twijfelen of IoT de volgende stap voor hun organisatie moet zijn en geven een hoop redenen om er nog niet aan te beginnen. Drukte door lopende zaken, er is geen budget, de IT strategie is nog niet af of er moet eerst meer onderzoek worden gedaan, zijn enkele argumenten.

Dit kan allemaal waar zijn, maar er kan ook iets anders spelen, zoals: verliesaversie. Verliesaversie is de impuls om een mogelijk verlies te vermijden of te omzeilen. Men is meer bereid om grotere risico’s te nemen om verlies te voorkomen, dan om winst te maken. Verliesaversie maakt het lastig om objectief naar IoT te kijken; onbewust kan men een waslijst aan redenen bedenken om die ene stap niet te maken.

Een ander veelvoorkomend argument om niet aan de slag te gaan met IoT is dat men het huidige systeem prettig vindt werken, of dat de bedrijfseigenaar tien jaar geleden het systeem zelf heeft ontwikkeld. Wanneer dat soort redenen op tafel komen, merken wij dat men niet echt open staat voor de mogelijkheden die nieuwe systemen bieden. En daarmee voorbij gaat aan het feit dat een nieuw systeem zomaar de helft goedkoper kan zijn en meer functionaliteit kan bieden dan het huidige. Dit fenomeen heet Sunk Cost Fallacy. Er is sprake van een emotionele gehechtheid aan een bepaald systeem, mensen of relaties. Die gehechtheid maakt het lastig om van koers te veranderen.

Grijp de kansen de IoT biedt

Het is zonde als je onbewust blind bent voor nieuwe kansen en je bedrijf hierdoor klanten niet meer optimaal bedient. Daarom geven wij hieronder redenen om wel aan de slag te gaan met IoT.

Reden 1. Remote-monitoring

Vaak is het eerste waar bedrijven aan denken: Track & Trace, want daarmee wordt voorkomen dat spullen worden gestolen. Track & Trace is een aantal jaar geleden door bedrijven die ritregistratie software verkopen in het leven geroepen. Maar in 95% van de gevallen is Track & Trace geen goede businesscase. Er moet veel worden gestolen of de aanschafwaarde van de apparatuur moet hoog zijn, wil je hiervan een businesscase maken.

Xeelas richt zich daarom op remote monitoring. Naast een locatie kun jij ook zien hoe jouw klant de machine gebruikt en wat de conditie van de machine is. Hierdoor worden de volgende twee redenen mogelijk en kan de toekomstige dienstverlening van jouw bedrijf op een stevige digitale fundering worden gebouwd.

Reden 2. Klantrelaties

Er is sprake van een goede businesscase wanneer organisaties de relatie met bestaande klanten willen behouden en uitbreiden. Klanten zijn de meest waardevolle activa! Het verbinden van machines brengt jouw organisatie dichter bij klanten, want je kunt precies zien waar klanten jouw machines voor gebruiken en hoe ze die gebruiken. Hierdoor kan je bedrijfsprocessen en services beter afstemmen op hun behoeften en verwachtingen.

Reden 3. Operationele kosten

Als bedrijf zijnde wordt van je verwacht dat je elk jaar met minder kosten beter presteert. Daarom is het niet gek dat veel bedrijven die met IoT aan de slag gaan, het verminderen van operationele kosten als businesscase hebben. In het verlengde hiervan staat het creëren van schaalbaarheid. Met IoT kan je menskracht slimmer inzetten: met hetzelfde aantal of minder mensen kan je meer klanten bedienen. Voor veel bouwgerelateerde bedrijven, vooral diegenen die kampen met personeelstekorten, is dit dé grote meerwaarde van IoT.

Hebben onze redenen jou overtuigd? Wij gaan graag met je aan tafel om te kijken hoe jouw organisatie zo spoedig mogelijk een Return on Investment haalt uit IoT. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Leer van ERP fouten; voorkom herhaling bij IoT- implementatie

Leer van ERP fouten; voorkom herhaling bij IoT- implementatie

In 1980 onderscheidde futurist, Alvin Toffler, verschillende soorten samenlevingen als golven. Een ieder van die golven bracht nieuwe industrieën en nieuwe manieren van werken en samenleven.

De eerste golf was de agrarische samenleving. De tweede de industriële samenleving. De derde golf was het informatietijdperk, aangespoord door computertechnologie. De vierde golf was de verbonden samenleving; deze begon begin jaren negentig met de komst van het internet en de snelle groei van de draadloze wereld. Momenteel bevinden wij ons in de hoogtijdagen van de verbonden samenleving, een voorbeeld hiervan is Enterprise Resource Planning (ERP). Met deze software worden mensen binnen de organisatie met elkaar verbonden. Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van een nieuwe golf: Internet of Things (IoT). Hier worden wij als mensen via de cloud verbonden met objecten; jij hebt hiermee altijd zicht op het materieel in het veld.

Ruim vijftien jaar geleden begonnen de eerste ERP implementaties in de verbonden samenleving. Wat kunnen wij ervan leren? Welke fouten hoeven we niet te herhalen in deze nieuwe IoT samenleving waarin alle facetten van ons leven – met elkaar en met de mensen om ons heen – worden verbonden? Wij bespreken het hieronder.

Leer van de fouten van ERP implementaties

1) Begin met het einde voor ogen

Men heeft veel ERP software klakkeloos geïmplementeerd in bedrijven. Het gevolg is dat veel ERP pakketten nu niet meer passen.

Voor IoT-implementatie is het daarom aan te raden om het vertrek- en eindpunt helder in kaart te brengen. En daarna pas te plannen hoe je objecten met elkaar gaat verbinden. Beantwoord vragen als:

  • Wat wil ik bereiken met IoT?
  • Hoe sluit IoT aan bij de identiteit van mijn organisatie?
  • Heb ik één IoT pakket nodig voor het hele bedrijf of diverse IoT oplossingen voor verschillende afdelingen?
  • Bij welke afdeling kan ik het beste beginnen met de implementatie?

2) Je zult door de zure appel moeten bijten

Veel bedrijven dachten dat hun logistieke en productieproblemen opgelost zouden zijn met de invoering van een splinternieuw ERP pakket. Zij zagen ERP als oplossing in plaats van als instrument. Zie het zo: je gaat een ERP-traject aan om een bepaald einddoel te bereiken. Dat kost eerst wat voordat het wat oplevert en procesmatig zal het af en toe wringen.

We moeten er bij IoT-implementaties voor waken om niet in dezelfde valkuil te trappen. Als het gaat om IoT, dan moet je van tevoren helder in kaart brengen hoe jouw mensen dienen om te gaan met de IoT informatie uit het veld. Dit moet altijd in het teken staan van het bereiken van organisatiedoelen. Dan pas fungeert IoT als een oplossing.

3) Ontwikkel klein en rol daarna groot uit

Eén van de meest kostbare fouten die tijdens ERP implementaties zijn gemaakt, is het direct groots uit te rollen in de organisatie. De software werd geïnstalleerd, iedereen kreeg een gebruikersinstructie gemaild en de volgende dag was het hele bedrijf overgeschakeld. Dat terwijl er nog fouten in de software zaten, processen nog niet waren aangepast en nog niet iedereen goed geïnformeerd was. Al deze problemen moesten worden opgelost terwijl de klant zat te wachten.

Voorkom een hoop moeilijkheden. Test IoT technologie- met de volledige functionaliteit – eerst uit in een micro omgeving, voordat je het op bedrijfsniveau uitrolt. Zo kun je bottlenecks identificeren, kinderziektes genezen en onnodige bedrijfsfouten voorkomen.

4) Kies een partner die met jou kan én wil groeien

Met de opkomst van ERP software schoten de vendors als paddenstoelen uit de grond. Het waren bedrijven die hun eigen software aanboden, resellers die pakketten van grote software huizen doorverkochten en alles daartussenin. Sommige leverden maatwerk en andere wilden alleen maar een standaardpakket installeren en maandkosten declareren.

Kies bij de implementatie van IoT voor een aanbieder met dezelfde visie als jij. Zoek een partner die bij jou past! Dit is een belangrijke les die wij willen meegeven.

Hoe bereidt jouw bouwgerelateerde organisatie zich voor op de IoT samenleving? Worstel jij met vragen als:

  • Wat is er voor ons bedrijf mogelijk met IoT? En hoe kunnen wij dit procesmatig bolwerken?
  • Welke beslissingen moet ik nemen om IoT adequaat te implementeren? En hoe maak ik de juiste beslissingen?

Wellicht is onze Digitaliseringsscan een goede optie voor jouw organisatie. Wil je één van onze Xeelas professionals spreken? Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Geen mythe: de transformatie in de bouw en infra sector

Geen mythe: de transformatie in de bouw en infra sector

Wil jouw bedrijf succesvol zijn in het nieuwe digitale tijdperk? Dan moet je transformeren. Xeelas betekent transformatie. Vandaag vertellen wij het verhaal achter deze naam. Daarvoor reizen wij af naar Noord-Amerika van voor Columbus.

De naam, Xeelas, is gebaseerd op een verhaal uit de mythologie van de Lummi stam. Zij leven al eeuwenlang in het noordwesten van Amerika. Xe’ls of Xelas is hun transformatie figuur. Volgens de overlevering was er een tijdperk waarin de wereld anders was: gevaarlijk en moeilijk bewoonbaar door het woeste landschap en gevaarlijke monsters. De wezens van die wereld hadden daarom zowel menselijke als beestachtige kenmerken om te kunnen overleven.

Xe’ls was bezorgd om het welzijn van de wezens. Hij wilde orde aanbrengen in de chaos. En daarom transformeerde hij het onherbergzame landschap en de gevaarlijke monsters in vormen die wij vandaag nog steeds kennen: bossen, dieren, meren, rivieren, zeeën en bergen. Hij creëerde een natuurrijke omgeving waarin de wezens in harmonie met hun omgeving konden samenleven- zo konden zij verder evolueren als mens.

Xeelas staat voor transformatie

Momenteel leven wij als mensheid in een moderne wereld die hard en vijandig kan zijn, wanneer men niet over de juiste resources beschikt. Daarom maakt Xeelas de wereld gemakkelijker voor mensen door techniek toe te passen. Wij helpen organisaties om hun omgeving dusdanig te transformeren dat deze werkbaar wordt. Dat digitalisering een kracht wordt. Dat techniek bruikbaar wordt. Dat de organisatie zich continu kan aanpassen aan de veranderende wereld én in vergelijking met voorheen, met 20% van de effort, 80% meer kan bereiken.

Voor bouw en infra en op humanitair gebied

Xeelas zet zich in voor een mooie wereld met behulp van techniek; niet alleen voor bouwgerelateerde bedrijven, maar ook op humanitair gebied. Zo hebben wij, samen met de Duitse NGO ASB, onderzocht hoe wij met behulp van IoT toepassingen de leefomstandigheden van mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland kunnen verbeteren. Op zo’n wijze dat er tegelijkertijd operationele kosten worden bespaard.

Dit kan bijvoorbeeld wanneer koelkasten waarin medicijnen worden bewaard altijd op de juiste temperatuur draaien- ook bij een storing in het elektriciteitsnetwerk. Als dit niet zo is, gaat automatisch een alarm af. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de veiligheid wordt gewaarborgd. Momenteel bekijken wij hoe een slim toegangscontrolesysteem kan worden geïmplementeerd in de vluchtelingenkampen die wij hebben bezocht.

Wij zijn Xeelas. Wij geloven in techniek met een maatschappelijke waarde. In het aangezicht van een golf van nieuwe technologie die onze wereld overspoelt, helpen wij mensen om zo prettig mogelijk te leven en te werken in het nieuwe digitale tijdperk. Neem contact op voor meer informatie.

Wil jij meer over onze visie lezen? In onze allereerste blog lees je over onze boodschap aan bedrijven: Word geen handzager in het digitale tijdperk.

Vind jij het interessant om te bespreken wat wij concreet voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.