Blog

Digitale Strategie, 4 lessen uit de praktijk

Dick Klaassen

mrt 27, 2019 | blog

Uit een recent onderzoek onder directeuren, CEO’s en senior executives blijkt dat de digitale transformatie van hun organisatie dé prioriteit is. Toch worden 70% van alle digitale transformatie doelstellingen niet behaald. Hierdoor gaan er miljoenen euro’s verloren. Dit brengt ons tot de vraag: waarom lopen zoveel organisaties vast in hun digitale transformatieproces en wat kan jij hiervan leren?

Het probleem is dat de meeste bedrijven zich op de oppervlakte focussen: ze leven Agile, werken vanaf een backlog en Henk van IT heeft ineens een Black Belt. Ondertussen wordt er nooit gekeken naar aanpassingen in het primaire proces.

Wat zijn de kritieke aandachtspunten voor de digitale transformatie van organisaties? Wij hebben onze top 4 uit de praktijk voor jou opgesomd.

Les 1: Analyseer de bedrijfsstrategie voordat je investeert in de digitale strategie

Staar je niet blind op één specifiek hulpmiddel. Die ene technische innovatie die alles beter maakt bestaat niet. Het succes van elk project is afhankelijk van vele factoren, waarbij de overkoepelende bedrijfsstrategie voorop staat. Om een heldere visie en strategie te kunnen formuleren moet naar binnen worden gekeken: wat zijn onze sterktes en vooral onze zwaktes. Als dit niet duidelijk is, kun je transformeren tot je een ons weegt maar er zullen geen structurele verbeteringen binnen de organisatie plaatsvinden.

Les 2: Be the change you want to see…

Krachtige leiders durven de richting te bepalen van een digitale reis zonder een duidelijk einddoel. Zij weten met die onzekerheid om te gaan: zij kijken verder dan de kwartaalcijfers, gaan moeilijke discussies niet uit de weg, accepteren dat niet alles op voorhand in een sluitende business case is te verpakken en nemen lange termijn beslissingen.

Daarnaast faciliteren zij hun teams in het omgaan met de onzekerheden tijdens het transitieproces.

Les 3: Creëer het IT landschap van de toekomst

Veel bedrijven zitten met een erfenis uit het verleden. Er zijn bijvoorbeeld software pakketten in gebruik die problemen geven of er is een ‘technische schuld’ opgebouwd door zaken op zijn beloop te laten.

Wil jij dat jouw organisatie structureel transformeert? Creëer dan een nieuw en toekomstbestendig platform, een open omgeving waar je allerlei technologie – ook onbewezen of nog niet bestaand – in kunt integreren. Een podium waar iedereen uit de waardeketen op aan kan haken met nieuwe applicaties, zodat data vrij kunnen in- en uitstromen naar andere onderdelen in het ecosysteem.

Les 4: Onderschat de kracht van de culturele dynamiek niet

Bij Xeelas zeggen wij: “Culture eats strategy for breakfast.” De bedrijfscultuur is misschien wel het meest bepalende element. Wij hebben menig innovatieproject zien vastlopen vanwege een gesloten organisatiecultuur. Daarom gaat onze volgende blog over het culturele aspect van digitale transformatie.

Het doel van deze blog was onder de aandacht te brengen hoe belangrijk het is om de fundamenten van de organisatie kritisch onder de loep te nemen wanneer je innoveert. Het (te) snel implementeren van nieuwe werkwijzen zonder een stevig fundament leidt niet tot structurele veranderingen. Met het gevolg dat de organisatie geen bestaansrecht in de toekomst heeft.

Voor en tijdens het digitale transformatieproces dien jij de antwoorden op de volgende twee vragen helder te hebben:

  1. Hoe steekt mijn organisatie integraal elkaar?
  2. Wat is de geschikte fundering voor onze toekomstige organisatie?

Zie jij naar aanleiding van deze blog dat jouw organisatie hulp kan gebruiken bij het bouwen van een stevige digitale fundering? Neem dan contact met ons op. Onze experts helpen jou om deel uit te maken van die 30% die hun transformatie doelstellingen wel behaald.