Blog

Hoe creëer je een innovatieve bedrijfscultuur?

Dick Klaassen

apr 10, 2019 | blog

De grootste horde voor digitale transformatie is cultuur.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan zes van de tien werknemers de cultuur binnen de organisatie als de nummer één hindernis voor digitale transformatie beschouwen.

40% van de leidinggevenden vindt dat hun organisatie een digitale cultuur heeft, terwijl slechts 27% van de werknemers deze gedachtegang deelt.

Helaas is cultuur meestal onderbelicht. Vaak is nieuwe techniek de focus. Wij geloven dat techniek geen meerwaarde heeft als er geen nieuwe manier van samenwerken wordt gecreëerd.

Wat is cultuur nou eigenlijk en hoe creëer je een innovatieve bedrijfscultuur voor succesvolle digitale transformatie? In deze blog duiken wij in dit thema.

Wat is cultuur?

Cultuur is de manier waarop de dingen in de organisatie gedaan worden. Cultuur gaat over gedrag, over een ‘wij’ gevoel, over gezamenlijk doen en delen. Over (soms onopgemerkte) rituelen, verhalen, overtuigingen en helden die bekend zijn voor de groep, maar die onbekend of nietszeggend zijn voor anderen.

Cultuur gaat over waarden, over wat goed en fout is, over hoe het bij ons ‘heurt’: hoe jij je werk doet, hoe je met collega’s en klanten omgaat, hoe trots of loyaal je bent aan de organisatie.

Cultuur is een dynamisch en doorlopend proces, maar ontwikkelt zich continu, afhankelijk van de personen in de groep, de informele leiders in het veld en de leidinggevenden in de organisatie.

De grootste uitdaging voor leidinggevenden bij het creëren van een innovatie cultuur is: hoe krijg ik mijn mensen uit een ‘wij moeten mentaliteit’ naar een ‘wij willen helpen mentaliteit’? Deze mentaliteitsverandering moet plaatsvinden! Het hebben van een goede motivatie brengt mensen – en daarmee jouw organisatie – in beweging en dat is dé enige manier om te ontwikkelen, te groeien en te innoveren. De volgende 3 punten helpen jou hierbij.

1. Digitaal leiderschap is coachend leiderschap

De leider die alles beslist en de werknemers die uitvoeren gaat niet meer in een wereld waar informatie met de snelheid van het licht wordt gedeeld. In dit oude model zit de bottleneck altijd boven aan de fles. In plaats daarvan moeten we een cultuur van wederzijds vertrouwen creëren waarbij onze mensen beslissingen durven te nemen, fouten durven te maken en risico’s niet uit de weg gaan.

Het belangrijkste is dat leiders hun mensen steunen in hun pad zodat ze zich blijven ontwikkelen en angst nooit de overhand krijgt.

2. De werkplek is de uiting van de cultuur

Organisaties besteden veel tijd en aandacht aan de externe beeldvorming maar hoe is dat intern? Wat is de omgeving waar jouw werknemers dagelijks in verblijven en mee worden geconfronteerd? Wij zien nog te vaak oude vergeelde foto’s van projecten die 20 jaar geleden zijn uitgevoerd in de gang hangen.

Als je morgenvroeg op kantoor bent, kijk dan eens echt om je heen, let op de details. Hoe ziet jouw werkplek eruit en welke boodschap communiceer jij daarmee aan jouw collega’s?

3. Schep een verhaallijn voor jouw organisatie

Een belangrijk onderdeel van elke cultuur is de verhalen die we elkaar vertellen. Al sinds de holbewoners om het kampvuur zaten, definiëren de verhalen die we elkaar vertellen het narratief van een organisatie. We kunnen hier invloed op uitoefenen door bepaalde verhalen nadrukkelijk in de organisatie te brengen. Vieren we onze successen op de weg naar digitaal werken wel voldoende? Wie zijn de helden binnen onze organisatie en hoe zetten we hen in de spotlight?

Kijk vandaag eens objectief naar jouw organisatie: hoe karakteriseer jij de bedrijfscultuur? Is die belemmerend of bevorderend voor de digitale transformatie van jouw organisatie?

Vind jij dit een lastig thema en heb jij de behoefte om hierover sparren met één van onze professionals. Neem dan nu contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak of schrijf je in voor één van onze kennissessies.