Blog

Hoe de glasproducent innoveerde door Rapid Prototyping

Dick Klaassen

okt 16, 2019 | blog

Een Nederlandse glasproducent wilde voorkomen dat glasbokken onnodig lang en ongebruikt op een bouwplaats blijven staan. Zo hoeven zij minder glasbokken in roulatie te hebben en hiermee besparen zij kosten. Xeelas heeft de glasproducent hierbij geholpen, onder andere met behulp van Rapid Prototyping. Onze ingenieurs maakten van een goed idee een prototype en vervolgens werd die versie uitgetest.

Rapid Prototyping zorgt ervoor dat de beste ideeën snel kunnen worden gevalideerd. De methode is ontstaan uit Computer-aided-design (CAD), een software die wordt gebruikt om mechanische onderdelen te ontwerpen.

Bij de glasproducent hebben wij gekozen voor de Rapid Prototyping workflow omdat het een viertal voordelen biedt:

  • Wij krijgen snel inzicht in welke ideeën de beste oplossingen zijn voor het business en technische vraagstuk.
  • Door de praktische aanpak zien wij direct wat werkt en wat niet, zonder dat een prototype gelijk helemaal doorontwikkeld hoeft te worden.
  • De diverse teamleden (van de glasproducent en Xeelas) moeten nauw met elkaar samenwerken om snel een prototype te ontwikkelen, hierdoor groeit de groepscohesie.
  • Een verhoogde creativiteit van teamleden, want zij moeten vooraf bedenken hoe ze het eindproduct tot een prototype maken.

Terug naar de glasproducent die precies wilde weten waar zijn glasbokken staan en wanneer ze leeg zijn. De drie stappen in onze werkwijze waren:

1) Het bouwen van een schaalmodel

Vanuit een praktisch oogpunt is het niet handig om de applicatie direct te testen op zo’n enorme glasbok. Daarom hebben wij eerst een metalen schaalmodel gemaakt.

2) Het testen in een zo realistisch mogelijke conditie

Wij zijn zo dicht mogelijk bij de realiteit gebleven. Alle krachten die in het veld van invloed zijn op de glasbok, hebben wij nagebootst. Hierdoor kon ons team goed zien wat de wisselwerking tussen die twee is. We hebben in deze fase de opties: druk,- bewegings,- en contactsensor getest.

3) De resultaten en de validatie vaststellen

Ons team neemt de testresultaten goed onder de loep. Het is zaak zo spoedig mogelijk een helder antwoord te krijgen op de volgende vragen: is de door ons bedachte oplossing met de sensoren technisch mogelijk? Is het commercieel aantrekkelijk en zijn de sensoren niet te duur?

De use case van de glasproducent was een succes! Met onze werkwijze hebben wij de veldimplementatie voor deze partij weten te realiseren. Maar wij hebben meer leuk nieuws. Momenteel zijn wij ook in gesprek met een glasproducent die in meerdere Europese landen actief is en een pool van meer dan twee miljoen glasbokken beheert. Wij houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vandaag heb jij een idee gekregen hoe wij procesoptimalisatie hebben gerealiseerd voor een glasproducent. Heb jij trouw onze blogs gelezen, dan weet jij dat dit thema eerder de revue is gepasseerd. Bijvoorbeeld, in de blog over het terughalen van machines met de Retour App. Ben jij benieuwd wat Xeelas concreet voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op. Wij zijn benieuwd naar jouw businesscase.