Blog

Kies voor een Krachtig Digitaliseringsmodel: De Olietanker

Dick Klaassen

mei 8, 2019 | blog

Organisaties die succesvol willen digitaliseren, kiezen voor een passend model! Daarom bespraken wij in onze vorige blog twee digitaliseringsmodellen: De Olietanker en Speedboot.

Wanneer kies je voor Het Olietankermodel? In deze blog lees je meer hierover. In de volgende blog duiken we in Het Speedbootmodel. Het lezen van beide blogs helpt jou om te kiezen welk model het beste bij jouw organisatie past.

Een olietanker is een enorm schip dat moeilijk om te draaien en bij te sturen is. Het Olietankermodel duidt aan dat organisatieverandering in volwassen bedrijven moeilijk te bewerkstelligen is. Verandering is mogelijk wanneer je rekening houdt met een aantal sleutelaspecten. In deze blog bespreken we er 4.

Wanneer kies je voor De Olietanker?

De keuze voor De Olietanker of Speedboot heeft alles te maken met de levenscyclus van jouw product. Zit de kennis en expertise in een product waar je nog jaren de markt mee kan bedienen? Dan is het logisch om die solide Olietanker die jouw organisatie is geworden bij te sturen.

Een groot voordeel van De Olietanker is dat alles blijft behouden wat in het afgelopen decennia is opgebouwd, maar dan in een nieuw jasje. De organisatiecultuur, bedrijfsnaam, authenticiteit, het personeel met hun kennis en kunde, de producten en het erfgoed.

Maar ieder voordeel heeft een nadeel. Het is mooi dat de cultuur, authenticiteit en legacy blijven behouden, maar het probleem is dat mensen binnen de organisatie zich hieraan kunnen gaan vastklampen. Hun nostalgische houding maakt het onmogelijk om veranderingen te bewerkstelligen en conflicterende belangen blokkeren nieuwe ontwikkelingen. Neem daarom de volgende 4 sleutelaspecten in acht.

Het bijsturen van De Olietanker

1. Het vraagt om een enorme coördinatie

In Het Olietankermodel ga je niet van positie A naar positie B, maar naar een model waar verandering de enige constante is. Jouw mensen zullen continu bezig zijn met het aanpassen aan de nieuwe realiteit want het transformatieproces is nooit klaar. Dit belangrijke aspect van het informatietijdperk, vraagt om een bepaalde mentaliteit van de medewerkers. In hoeverre zijn zij in staat om continu te schakelen? Kunnen zij meekomen in die continue verandering of bouwen zij een enorme weerstand op?

Alleen door het proces goed te coördineren, kun je alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Jij vraagt van jouw mensen niet alleen een andere mind- en skillset, zij moeten revolutionair anders werken met nieuwe systemen. In de praktijk kan het heel lastig zijn iedereen mee te krijgen in het proces.

2. De mensen in de olietanker zijn goed op elkaar afgestemd

Om in de digitale wereld succesvol te zijn moet een organisatie veranderen van een hiërarchische organisatiestructuur naar een hybride netwerkstructuur. In de hybride netwerkstructuur pak je de beste elementen van de hiërarchische organisatie (controle) en de netwerkorganisatie (makkelijk uitwisselen van informatie).

Het uitgangspunt is dat werknemers zelf beslissingen nemen, het management coachend leiding geeft en professionals met diverse achtergronden en van verschillende afdelingen goed op elkaar zijn afgestemd.

3. Stakeholder management: hoe creëer je ‘one mission’?

In een hybride netwerkmodel dient het management een heldere missie te formuleren en deze continu te communiceren. Blijft dit achterwege, dan verlies je de cohesie binnen de organisatie.

Het moet voor iedereen helder zijn waarom De Olietanker een bepaalde richting opgaat, zodat zij op basis van deze informatie zelfstandig en weloverwogen goede beslissingen nemen.

4. Let op de technische schuld

Het is verleidelijk om met spannende nieuwe ontwikkelingen bezig te zijn, maar in veel organisaties is er sprake van een technische schuld. Bijvoorbeeld, wanneer er in het verleden bij IT-projecten is gekozen om het project snel af te ronden en hierdoor niet alle puntjes op de i zijn gezet. Het leek toen de beste keus, maar de rente op die technische schuld wordt iedere dag betaald in de vorm van tijdsverlies van de werknemers.

Als er op die schuld een nieuw organisatiemodel wordt geplaatst, bouw je feitelijk een huis op drijfzand. Wij adviseren om de technische schuld in kaart te brengen en deze af te lossen, voordat er aan het roer van de tanker wordt gedraaid.

Kiest jouw organisatie voor het olietanker model? Dan heb jij een enorm krachtig wapen wanneer het zwaartepunt in de transformatie ligt bij de mensen, er flink wordt geïnvesteerd in stakeholder management en de IT- infrastructuur geoptimaliseerd is. Is dat niet het geval, dan wordt het een lastig proces.

Wil jij het beste halen uit Het Olietankermodel? Neem dan contact op zodat wij jou kunnen ondersteunen bij het digitale transformatieproces.

Benieuwd naar Het Speedbootmodel? Houd jouw inbox in de gaten of neem contact op met onze professionals zodat zij jou persoonlijk kunnen informeren.