Blog

Met De Digitaliseringsscan zie je door de bomen het bos

Dick Klaassen

jul 17, 2019 | blog

Jij ziet op digitaliseringsgebied veel op je afkomen: IoT devices, Digitale Documenten, Artificial Intelligence, Machine Learning en Virtual Reality. Maar hoe bepaal jij wat op dit moment de prioriteit moet krijgen?

Nieuwe techniek is niet altijd zaligmakend! Wij zien dat het voor veel bedrijven lastig is om de juiste keuzes te maken. Daarom heeft Xeelas De Digitaliseringsscan ontwikkeld.

Met de Digitaliseringsscan kijken wij naar het totaal plaatje. Vanuit de visie dat bij succesvol digitaliseren, zowel digitaliserings- als bedrijfskundige vraagstukken om de hoek komen kijken. Het inpassen van nieuwe techniek is niet altijd een goede eerste stap. Waar het om gaat is dat je eerst het procesmatige gedeelte goed op orde hebt en dan pas gaat digitaliseren. De stelregel luidt dan ook: als je een ‘shitty’ proces digitaliseert, krijg je een ‘shitty’ digitaal proces.

Xeelas heeft professionals geselecteerd met zowel technische als bedrijfskundige expertise om samen met jou te kijken naar de digitaliseringsdoelen van de organisatie. Jij ontvangt een praktisch adviesrapport waarin staat omschreven waar de grootste winst te behalen is en op welke componenten; hoe jouw organisatie met 20% van de effort, 80% van het rendement behaalt.

De Digitaliseringsscan bestaat uit vier stappen.

Stap 1.

Met het management kijken wij naar de organisatie- en klantbehoeften én hoe techniek hierbij kan aansluiten.

Stap 2.

Vervolgens maken onze professionals een inventarisatie van de organisatie:

  • Hoe ver is de organisatie op procesmatig en digitaliseringsgebied?
  • Welke digitaliseringspilots hebben jullie gedraaid en wat waren de uitkomsten hiervan?
  • Welke ontwikkelingen zijn er momenteel gaande op digitaliseringsgebied?

Stap 3.

Wij halen ideeën uit de organisatie door alle afdelingen af te gaan en in gesprek te gaan met de mensen op de werkvloer. Wij stellen vragen als:

  • Wat is belangrijk voor hen?
  • Waar lopen ze tegenaan?
  • Wat zien zij als de valkuilen van de organisatie?

Stap 4.

Jij ontvangt een praktisch adviesrapport. Hiermee weet jij precies welke stappen jij moet nemen om succesvol te ondernemen in het nieuwe digitale tijdperk.

Een aantal bedrijven in de bouw en infra gingen jou voor. De rode draad in de feedback was dat men anders naar de organisatie is gaan kijken en andere prioriteiten is gaan stellen. Daarnaast kregen wij complimenten over onze aanpak: het werd enorm op prijs gesteld dat de mensen in de organisatie nauw werden betrokken bij het proces en dat er goed naar hen werd geluisterd.

Zie jij op digitaliseringsgebied door de bomen het bos niet meer? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.