Blog

Profiteert jouw bedrijf van Machine Learning?

Dick Klaassen

jun 5, 2019 | blog

Machine Learning – algoritmes die van mensen leren, data begrijpen en de juiste conclusies trekken. Het biedt ongekende mogelijkheden. Ben jij al bekend met wat Machine Learning voor jouw organisatie kan betekenen?

In deze blog een illustratie aan de hand van een case. Daarna leggen wij kort uit hoe jij aan de slag gaat met Machine Learning en wat het oplevert.

Geen versus wel Machine Learning voor jouw vloot

Om een bouwput droog te houden, wordt gebruik gemaakt van bronbemalingspompen. In de huidige situatie moet periodiek onderhoud voorkomen dat er storingen en defecten optreden. Mocht er toch een storing plaatsvinden, dan is het meestal de klant die deze constateert en belt met een klacht. Vervolgens repareert een monteur de pomp zo snel mogelijk.

Het nadeel van deze manier van werken is dat het onnodige kosten met zich meebrengt: wellicht vervangt de monteur tijdens het periodiek onderhoud uit voorzorg onderdelen die eigenlijk nog niet vervangen hoeven te worden. Daarnaast drijven storingen en defecten de kosten op en hebben zij een negatieve impact op de klanttevredenheid.

Het kan beter! Met Machine Learning beheer jij slimmer en kostenbesparend jouw vloot.

Wij lichten dit toe door nog even te blijven bij de elektrisch aangedreven bemalingspomp.

Een organisatie die gebruikt maakt van Machine Learning meet de stroom die de pomp gebruikt – dit is namelijk een indicatie of de pomp optimaal functioneert. Wanneer er iets met de pomp aan de hand is, fluctueert het stroomverbruik. Door continu te meten hoeveel energie de pomp verbruikt, kunnen wij tot in detail zien wat er in het veld gebeurt en wanneer er iets niet klopt. Bijvoorbeeld, wanneer de pomp wordt geblokkeerd of als er sprake is van een lekkage of verstopping.

Met Machine Learning kunnen we niet alleen van pompen, maar van alle industriële machines zien hoe ze in het veld functioneren. Denk hierbij aan koelcontainers, aggregaten, heaters en koelers.

Aan de slag met Machine Learning

Wil jij precies weten wanneer er iets niet klopt met jouw industriële machines, zodat je storingen en defecten kunt voorkomen? Wij leggen kort uit hoe het werkt.

1. Het verkrijgen van de data
Allereerst verzamelt Xeelas de data. Wij sluiten de machine aan en meten het gedrag van de asset nauwkeurig. Vanaf het begin werken wij nauw met jou samen want de (business)kennis die jij in huis hebt is onmisbaar. Alle relevante business input verwerken wij in het algoritme.

2. Het identificeren van patronen

Vervolgens traint Xeelas het algoritme om normale en afwijkende events in het patroon te herkenen. Zo wordt helder wat het patroon is als de machine naar behoren en niet naar behoren functioneert. De twee patronen leggen wij naast elkaar.

3. Gerichte acties en voorspellend onderhoud

Jouw organisatie kan met Machine Learning veel gerichter werken door het continu monitoren van de machine en het direct oppikken van afwijkende patronen. Machine Learning is een opstap naar voorspellend onderhoud. Jij krijgt continuïteit in de operatie; jij kunt garanderen dat jouw machines in het veld altijd goed opereren.

Maakt jouw organisatie nog geen gebruik van Machine Learning? Dan is het verstandig om daar spoedig mee aan de slag te gaan. Pak nu jouw concurrentievoordeel met Machine Learning. Neem hiervoor contact op met Xeelas. Onze professionals gebruiken hun technische expertise graag om jouw bedrijf te laten groeien.