Blog

Waarom IoT je niet gaat helpen

Dick Klaassen

feb 13, 2019 | blog

Als (bouwgerelateerde) organisatie moet jij jouw weg zien te vinden in een sterk veranderende, digitaliserende wereld. Als jouw organisatie niet meebeweegt, bestaat deze over een aantal jaar waarschijnlijk niet meer. Voor het voortbestaan van jouw organisatie dien jij het digitale transformatie avontuur aan te gaan. Gedurende deze reis zullen de kennis, vaardigheden, flexibiliteit, creativiteit en wendbaarheid van de organisatie flink op de proef worden gesteld.

Tegenwoordig is er een digitale oplossing voor bijna ieder probleem, we noemen er een aantal: IoT, Big Data, Human Machine Interfacing, Data Analytics en Robotisering. Al deze digitale oplossingen zijn schitterend, maar zij zetten geen zoden aan de dijk als…

…jouw organisatie niet structureel anders gaat werken,

…het gedrag van jouw collega’s en medewerkers niet verandert,

…jij jouw aandacht niet goed verdeelt over de harde en zachte kant van het veranderingsproces.

Xeelas stelt dat de digitale transformatie van jouw (bouwgerelateerde) organisatie staat of valt met gedragsverandering en de bereidheid die veranderingen daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

Hieronder zes aandachtspunten, zie ze als de pilaren waarop het succes van jouw digitale transformatie rust.

1) Een duidelijke strategische richting

Kies voor een heldere strategie, een gerichte actieplanning en een doeltreffende implementatie. Medewerkers binnen de organisatie dienen goed bekend te zijn met de nieuwe koers die de organisatie vaart.

2) Een enthousiast topteam

Jij dient een ambitieus team te hebben dat de veranderingen binnen de organisatie in goede banen leidt. Zij dienen met één stem te spreken en eenduidige boodschappen over te brengen aan de stakeholders.

3) Een goede management infrastructuur

Er dient sprake te zijn van een krachtige management infrastructuur die fungeert als de motor van de veranderingen binnen de organisatie.

4) Een gezonde bedrijfscultuur

In de woorden van de Amerikaanse management hoogleraar, Peter Drucker: ‘Culture eats strategy for breakfast’. Hoe goed en slim een strategie ook is, als de eigen bedrijfscultuur geen serieuze aandacht krijgt, maakt verandering geen schijn van kans. Kortom, zorg voor een gezonde bedrijfscultuur en zorg ervoor dat de strategie en de bedrijfscultuur elkaar niet bijten.

5) Een vitale organisatie

Zorg voor voldoende fysieke en mentale energie in de organisatie. Op deze wijze ontwikkel je de broodnodige veranderingscapaciteit die jouw medewerkers, bij wijze van spreken, in staat stelt een helikopter te verbouwen terwijl die vliegt.

6) Een goede chemie

Zorg ervoor dat de medewerkers zich voldoende verbonden voelen bij alle nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en probeer de individuele betrokkenheid bij het veranderingsproces te borgen.

Xeelas luistert naar de behoeften van de mensen binnen jouw organisatie, helpt jou bij het ontwikkelen van een duidelijke bedrijfsstrategie en kijkt hoe techniek daarin past. Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Houd ook onze website in de gaten. Binnenkort verschijnt er een artikel waarin wij dieper ingaan op hoe jij jouw bedrijfsstrategie en IT strategie op elkaar kan laten aansluiten.